โรงปลูกผัก 576 ช่องปลูก

โรงปลูกผักไร้ดิน 576 ช่องปลูกขณะนี้ นอกจาก บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด จะจำหน่ายแปลงปลูกผักไร้ดิน (เป็นโต๊ะๆ ) และอุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน รวมไปถึงผักสลัดสด สำหรับจำหน่ายลูกค้าแล้ว ไฮโดรอินโฮม ยังมีสินค้าใหม่ เป็นโรงปลูกผักไร้ดิน ขนาด 5 เมตร x 10 เมตร (576 ช่องปลูก)

ภายในโรงปลูกผักขนาดนี้ มีแปลงปลูกผัก 144 ช่องปลูก จำนวน 4 แปลง และอุปกรณ์พ่นหมอก พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ รายละเอียดสามารถดูได้จากรายการด้านล่างครับ

 

ลำดับ

Item

รายการสินค้า
Description

จำนวน

Quantity

หน่วยละ

Unit Price

จำนวนเงิน
Amount

1

รางปลูกไฮโดรอินโฮม แบบเปิดฝาได้ ยาว 3.6 เมตร x 8 ราง

4 ชุด

2,880

11,520

2

โครงโต๊ะปลูกอลูมิเนียม (1.3 เมตร x 4.0 เมตร x 0.8 เมตร)

4 ชุด

3,000

12,000

3

ชุดน้ำเข้าราง แบบ 8 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

4 ชุด

200

800

4

ท่อรวมน้ำ แบบ 8 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

4 ชุด

200

800

5

ปั๊มน้ำ Yamano  รุ่น 2600

1 ตัว

260

260

6

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดนอก 6 ชนิด ละ 50 เมล็ด รวม 300 เมล็ด

4 ชุด

240

960

7

เมล็ดพันธุ์ผักไทย 2 ชนิด ละ 200 เมล็ด รวม 400 เมล็ด

4 ชุด

60

240

8

ปุ๋ย AB ชนิดน้ำ @1.5 ลิตร (2 รอบปลูก)

4 ชุด

210

840

9

ถังปุ๋ญพลาสติกทึบ ความจุ 100 ลิตร

4 ชุด

280

1,120

10

ฟองน้ำเพาะเมล็ด แผ่นละ 96 ก้อน (ก้อนละ 1 นิ้ว) จำนวน 4 แผ่น

4 ชุด

60

240

11

ถ้วยปลูกดำ 150 ใบ (สำหรับฟองน้ำ)

4 ชุด

120

480

12

ถาดเพาะใหญ่ (วางฟองน้ำได้ 2 แผ่น)

4 ชุด

60

240

13

ถ้วยตวงปุ๋ย ขนาด 30 ซีซี

4 ใบ

2

8

14

โครงโรงเรือน(เหล็กชุบกัลวาไนซ์) 5 เมตร x 10 เมตร พร้อม มุ้งกันแมลง พลาสติกกันฝน พลาสติกคลุมดิน สแลน 50%

1 โรงเรือน

37,000

37,000

15

ชุดพ่นหมอก 8 หัว (4 ทิศทาง) พร้อมสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับควบคุมการทำงานของชุดพ่นหมอก)

1 ชุด

15,000

15,000

ราคารวม

81,508

หมายเหตุ ราคาโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ 15 รายการ มีส่วนลด 1,508 บาท เหลือ 80,000 บาท (สำหรับลูกค้ากรุงเทพ จัดส่ง ติดตั้ง และสอนฟรี) ลูกค้าต่างจังหวัด มีบริการติดตั้ง ติดต่อขอรายละเอียดค่าส่งได้ที่ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด

โรงปลูกผักไร้ดิน 180 ช่องปลูก (ใหม่)


ชื่อสินค้า
โรงปลูกผักไร้ดิน
180 ช่องปลูก

น้ำหนัก

ราคา 30,000 บาท
รายละเอียด บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด โทร.(มือถือ) 083-6081113
ไลน์: hydroinhome เว็บไซด์: www.hydroinhome.com

 

ลำดับ

Item

รายการสินค้า
Description

จำนวน

Quantity

หน่วยละ

Unit Price

จำนวนเงิน
Amount

1

รางปลูกไฮโดรอินโฮม แบบเปิดฝาได้ ยาว 3.6 เมตร x 5 ราง

2 ชุด

1,800

3,600

2

โครงโต๊ะปลูกอลูมิเนียม (0.85 เมตร x 4.0 เมตร x 0.8 เมตร)

2 ชุด

1,800

3,600

3

ชุดน้ำเข้าราง แบบ 5 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

2 ชุด

140

280

4

ท่อรวมน้ำ แบบ 5 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

2 ชุด

140

280

5

ปั๊มน้ำ Yamano  รุ่น 1600

2 ตัว

180

360

6

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดนอก 4 ชนิด ละ 50 เมล็ด รวม 200 เมล็ด

2 ชุด

160

320

7

เมล็ดพันธุ์ผักไทย 2 ชนิด ละ 100 เมล็ด รวม 200 เมล็ด

2 ชุด

30

60

8

ปุ๋ย AB ชนิดน้ำ @1.0 ลิตร (2 รอบปลูก)

2 ชุด

140

280

9

ถังปุ๋ญพลาสติกทึบ ความจุ 100 ลิตร

2 ชุด

280

560

10

ฟองน้ำเพาะเมล็ด แผ่นละ 96 ก้อน (ก้อนละ 1 นิ้ว) จำนวน 2 แผ่น

2 ชุด

30

60

11

ถ้วยปลูกดำ 100 ใบ (สำหรับฟองน้ำ)

2 ชุด

80

160

12

ถาดเพาะใหญ่ (วางฟองน้ำได้ 2 แผ่น)

2 ชุด

60

120

13

ถ้วยตวงปุ๋ย ขนาด 30 ซีซี

2 ใบ

2

4

14

โครงโรงเรือน(เหล็กชุบกัลวาไนซ์) 2.5 เมตร x 5.0 เมตร พร้อม มุ้งกันแมลง พลาสติกกันฝน พลาสติกคลุมดิน สแลน 50%

1 โรงเรือน

20,000

20,000

15

ชุดพ่นหมอก 4 หัว (4 ทิศทาง) พร้อมชุดควบคุมวาล์วไฟฟ้าอัตโนมัติ (ระบบไม่มีปั๊มน้ำในตัว ใช้แรงดันน้ำในท่อประปา)

1 ชุด

2,000

2,000

ราคารวม

31,684

หมายเหตุ ราคาโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ 15 รายการ มีส่วนลด 1,684 บาท เหลือ 30,000 บาท (สำหรับลูกค้ากรุงเทพ จัดส่ง ติดตั้ง และสอนฟรี) ลูกค้าต่างจังหวัด มีบริการติดตั้ง ติดต่อขอรายละเอียดค่าส่งได้ที่ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด