การปรับ pH ของน้ำ

น้ำที่ใช้ในระบบปลูกผักสลัด แบบไฮโดรโปนิกส์ หรือผักสลัดไร้ดินนั้น ค่า pH ของน้ำ ที่เหมาะสม ควรจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 ซึ่งหมายถึงมีความเป็นกรดอ่อนๆ

โดยปกติ น้ำประปานครหลวง หรือภูมิภาค ทางการประปา จะควบคุม pH ของน้ำให้อยู่ที่ประมาณ 7.0-7.5 ซึ่งหมายถึงมีความเป็นกลาง หรือออกไปทางด่างอ่อนๆ

เมื่อลงแปลงปลูก นอกจากชดเชยระดับปุ๋ย ให้มีค่า EC ที่เหมาะสมแล้ว หลังจากนั้น ควรจะปรับค่า pH ให้มีค่าอยู่ที่ประมาณ 6.5 ทั้งเช้าและเย็น

โดยปกติ ค่า pH ของสารละลายในระบบ จะกระโดด ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 7-8  การที่จะให้ค่า pH ของสารละลายลงมาอยู่ในค่าที่เหมาะสมคือ 6.5 จำเป็นจะต้องใช้กรดไนตริกซ์แบบเจือจาง เพื่อทำการชดเชยค่า pH ให้ลดลง ซึ่งเราจะเรียกกรดไนตริกซ์แบบเจือจางนี้ว่าเป็น น้ำยา pH down

เพื่ออำนวย ความสะดวก สำหรับลูกค้าที่ทำฟาร์ม ทางไฮโดรอินโฮม ได้มีน้ำยา ปรับ pH down อยู่ด้วยกัน 2 ขนาด

1. ขนาด แกลอน 1 ลิตร ราคา แกลอนละ 100 บาท

2. ขนาด แกลอน 5 ลิตร ราคา แกลอนละ 150 บาท

หมายเหตุ แกลอน 1 ลิตร สามารถที่จะส่ง ทางไปรษณีย์ได้ แต่แกลอนขนาด 5 ลิตร ต้องส่งทางขนส่งหรือมารับที่ไฮโดรอินโฮมนะครับ เนื่องจากการขนสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด ในปริมาณมาก เป็นอันตรายครับ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *