การเก็บผักสลัด

โดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ 083-6081113 ไฮโดรอินโฮม www.hydroinhome.com   ผักสลัด เป็นผักที่บริโภคปุ๋ย ค่อนข้างต่ำนะครับ โดยปกติ จะปลูกโดยใช้ค่า EC ในช่วง 1.2-2.0  ms/cm ดังนั้น จึงทำให้ใบและลำต้นของผักชนิดนี้มีความกรอบและบาง ทำให้หักเสียหายได้ง่าย สำหรับเกษตรกร ผู้ปลูกผักสลัดไร้ดิน มือใหม่ มีความเป็นไปได้สูงครับ ที่ผักสลัดที่ประคับประคองมา ตลอด 40 กว่าวัน จะมาหักเสียหาย ในขั้นตอนสุดท้ายของการปลูก นั่นก็คือการเก็บเพื่อจัดส่ง เทคนิคการเก็บผัก โดยเอียงภาชนะประมาณ 45 องศา ดังรูป จะทำให้ผู้เก็บผัก สามารถจะเก็บผักได้อย่างรวดเร็ว และใบ รวมทั้งลำด้น ของผักสลัดไม่เสียหายอีกด้วย              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *