การเปลี่ยนถ่าน EC Meter

รูปที่ 1 งัดสลักเพื่อเปิดรังถ่าน

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่านเครื่องวัดปุ๋ย EC Meter

1. จับเครื่องมือวัด ตามรูปที่ 1 ใช้นิ้วชี้ งัดสลัก ออกเบาๆ

2. ใช้มือซ้ายประคอง ฝาครอบสีดำด้านบน และมือขวาค่อยๆเลื่อนรังถ่านออกทางด้านบน ตามรูปที่ 2

3. รังถ่านจะถูกเลื่อนออกมาให้เห็น ถ่านก้อนเล็ก ดังรูป 3 ก้อน สามารถนำตัวอย่างไปซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลเว่น หรือร้านอื่นๆ โดยใส่ให้ถูกตามขั้น บวก และลบ

4. หลังจากเปลี่ยนถ่านเรียบร้อย ใช้มือค่อยๆ เลื่อนรังถ่านให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิม

รูปที่ 2 เลื่อนรังถ่านออกทางด้านบน

รูปที่ 3 รังถ่านมิเตอร์วัดปุ๋ย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *