การใช้งานมิเตอร์วัดปุ๋ย เบื้องต้น

เรื่องโดยคุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113) ไฮโดรอินโฮม www.hydroinhome.com มีลูกค้า หลายท่าน อยากทราบรายละเอียด ของเครื่องมือวัดปุ๋ย (EC Meter) นะครับ ในรูปทางไฮโดรอินโฮม เลย เขียนคำอธิบาย ส่วนประกอบต่างๆ ไว้เรียบร้อยนะครับ ส่วนการเปลี่ยนถ่าน รบกวนเข้าไปดูใน การเปลี่ยนถ่านมิเตอร์วัดปุ๋ย (EC Meter) มิเตอร์วัดปุ๋ยที่ไฮโดรอินโฮม จำหน่าย ไม่ต้องทำการปรับอะไรแล้วนะครับ ซื้อไปแล้วใช้งานได้เลย ไม่ต้องสวมวิญญาณช่าง ไปงัดไปหมุนอะไรเล่นนะครับ เดี๋ยวงานเข้านะครับ ^^ ส่วนกรณีเปลี่ยนถ่าน ดูได้ตามลิงค์ด้านบนครับ วิธีการใช้งานมิเตอร์วัดปุ๋ย 1. ถอดปลอดสวมหัววัด ของมิเตอร์ออก 2. เปิดเครื่องที่ปุ่ม เปิด-ปิด 3. จุ่มหัววัดปุ๋ย ลงไปในน้ำปุ๋ย หรือสารละลายที่ต้องการวัด ประมาณ 1 นิ้ว 4. เมื่อวัดเสร็จ แกว่งหัววัดปุ๋ย ในน้ำเปล่า เพื่อทำความสะอาด 5. เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง 6. ปิดเครื่องวัดที่ปุ่ม เปิด-ปิด 7. สวมปลอกสวมหัววัด ครอบหัววัดปุ๋ย หมายเหตุ ระวังอย่าให้ มิเตอร์วัดปุ๋ย หล่นกระแทกกับพื้น   การใช้มิเตอร์วัดปุ๋ย สำหรับการลงแปลงปลูก 1. เมื่อต้นกล้าพร้อมที่จะลงแปลงปลูก ผู้ปลูกต้องเตรียมใส่น้ำในถังปุ๋ยและเปิดปั๊มน้ำให้เรียบร้อย (ตามคู่มือปลูก) 2. ใส่ปุ๋ย A ลงในถังปุ๋ย (ตามสัดส่วน โดยปกติ แนะนำให้ใส่อย่างละ 30 ซีซี ต่อน้ำในถัง 10 ลิตร) ตัวอย่างเช่น ถังปุ๋ย ขนาด 45 ช่องปลูก จะจุน้ำในถังปุ๋ย ประมาณ 40 ลิตร และอยู่บนราง 10 ลิตร น้ำในระบบ จะเท่ากับ 50 ลิตร ดังนั้นต้องใส่ ปุ๋ย A 150 ซีซี เว้น 15 นาที ใส่ปุ๋ย B อีก 150 ซีซี 3. เมื่อใส่ปุ๋ยทั้ง A และ B เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 5 นาที ใช้มิเตอร์วัดปุ๋ย จุ่มลงไปวัด ค่าปุ๋ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 4. กรณีที่ระดับปุ๋ยยังไม่ถึง 1.6 ให้เติม ปุ๋ย A และ B เพิ่มเข้าไป อาจจะครั้งละ 30 ซีซี และใช้มิเตอร์วัด ระดับปุ๋ย 5. ชดเชยจนกระทั่งได้ ค่าปุ๋ยประมาณ 1.6 การใช้มิเตอร์วัดปุ๋ย สำหรับชดเชยค่าปุ๋ยในแต่ละวัน 1. เติมน้ำที่ถังปุ๋ย ให้อยู่ระดับ เกือบเต็มถัง (หรือระดับอ้างอิง) 2. หลังจากเติมน้ำ 5 นาที ให้วัดปุ๋ย ด้วยมิเตอร์วัดปุ๋ย 3. ถ้าปุ๋ยต่ำกว่า 1.6 ให้เติมปุ๋ย A และ B เข้าไปครั้งละ 30 ซีซี แล้ววัดดู 4. ชดเชยปุ๋ยทุกเช้า จะทำให้ผักมีสุขภาพดีแข็งแรง น่าทาน   หมายเหตุ กรณีที่ปลูกผักคะน้า ควรใช้ระดับปุ๋ย อยู่ที่ 4.5 ส่วนผักอื่นๆ สามารถปลูกด้วย ระดับปุ๋ย ที่ 1.6 คำแนะนำ ระดับปุ๋ยที่แนะนำ ผู้ปลูกสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าใบออกเหลือง แสดงว่า ขาดปุ๋ย   การชดเชยปุ๋ยผักสลัด สูตรปรับปรุง 1. ในการลงแปลง ช่วง 2 สัปดาห์แรก ใช้ค่าระดับปุ๋ย ที่ 2.0 ตลอด 2 สัปดาห์แรก 2. ช่วง 2 สัปดาห์หลัง ค่อยๆ ลดระดับปุ๋ย จาก 2.0 ให้มาอยู่คงที่ที่ 1.3 (ลดระดับปุ๋ย ได้โดย เติมน้ำเปล่า อย่างเดียว ถ้าปุ๋ยเกิน 1.3)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *