คลิปการประกอบและติดตั้ง

รบกวนติดตามได้ในลิงค์ คลิปประกอบและติดตั้งแปลงไฮโดรอินโฮม ก่อนนะครับ กำลังจะนำมาลงใน www.hydroinhome.com   คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113) spuengsungwan@hotmail.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *