คลิปการประกอบและติดตั้ง

รบกวนติดตามได้ในลิงค์ คลิปประกอบและติดตั้งแปลงไฮโดรอินโฮม ก่อนนะครับ กำลังจะนำมาลงใน www.hydroinhome.com

 

คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
spuengsungwan@hotmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *