คลิปประกอบแปลงปลูกไฮโดรอินโฮม

คลิปการประกอบแปลงปลูกไฮโดรอินโฮม

ตอนที่ 1-4 นะครับ และมีคลิปการลงแปลงด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *