ความเข้มแสง-ไดโตเกียว-1

ผลของความเข้มแสงที่มีต่อการปลูกผักไดโตเกียวไร้ดินขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ เมืองไทย กำลังเข้าสู่สภาวะ อากาศร้อนจัด ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปลูกผักทั่วประเทศ โดยปกติแล้ว ถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนแล้ว ความเข้มแสง (Light Intensity) จะอยู่ในช่วง 20,000 - 70,000 Lux (ค่าจากการสังเกตุ โดยประมาณ) โดยประมาณ ซึ่งค่อนข้างเหมาะสมต่อการปลูกผักไร้ดิน ในประเทศไทย โดยธรรมชาติแล้ว ผักสลัดตระกูลสีแดง เช่น เรดโอ๊ค เรดครอรัล จะต้องการความเข้มแสงอยู่ประมาณ 20,000 - 40,000 Lux ขณะที่ ผักสลัดตระกูลสีเขียว สามารถเจริญเติบโตได้ดี แม้ว่า ความเข้มแสงจะอยู่เกิน 50,000 - 70,000 Lux แต่ในช่วงซัมเมอร์ ความเข้มแสง (Light Intensity) ค่อนข้างจะจัดมาก โดยปกติอยู่ในช่วง 100,000 - 120,000 Lux โดยผู้เขียนคาดว่า ความเข้มแสง ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสาน น่าจะแตะ 150,000 Lux การที่ผักสลัด ได้รับความเข้มแสงเกินความจำจะเป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด ถ้าสังเกตุ ใบผักจะเริ่มตก ช่วงแดดจัด ผลที่ตามมาคือ รากก็จะเริ่มคล้ำ และเน่า และเมื่อแสงแดดจัดมากๆ และอุณหภูมิสารละลาย เกิน 40 องศา เป็นระยะเวลานานๆ รากผักสลัดจะค่อยๆ ดำคล้ำ ช่วงนี้ ผู้ปลูกสามารถพรางแสง ด้วยสแลน สีเทา 50% โดยที่ให้เน้น พรางแสงแดดตะวันตก (ตามรูปด้านล่าง) เนื่องจากมีความเข้มแสงค่อนข้างมากในตอนหลังเที่ยง (การพรางแสง ทั้งวัน อาจจะทำให้ผักสลัดยืดได้) วิธีการแก้ปัญหาการปลูกผักสลัดไร้ดินช่วงหน้าร้อน
  1. พรางแสงด้วยสแลน(เทา) 50% เน้นเฉพาะพรางทิศตะวันตก ซึ่งมีความเข้มแสงค่อนข้างจัด
  2. ติดตั้งชุดพ่นหมอก ที่ความถี่ 10 นาที พ่นครั้งละ 2-5 นาที ตามความเหมาะสม สังเกตุที่ใบผักเป็นหลัก ผักที่ดีจะต้องเด้งสูงแดด
  3. ลดอุณหภูมิของสารละลายอย่าให้เกิน 40 องศา อย่างต่อเนื่อง อาจจะใช้พัดลม ดูความร้อนออกจากถังสารละลาย คลุมฝาถังด้วยฉนวนกันความร้อน เพื่อไม่ให้แดด เผาถังพลาสติกตรงๆ
hydroinhome-system1-2

Comments are closed.