คู่มือการปลูกผักไฮโดร-แปลงมินิ 18 ช่อง

 

ขณะนี้ทางไฮโดรอินโฮม ได้ทำการปรับปรุงคู่มือการปลูกผักไฮโดร สำหรับแปลงแบบต่างๆ โดยอ้างอิงจากแบบแปลงมาตรฐานของไฮโดรอินโฮม

หัวใจของการปลูกพืชไร้ดิน คือขั้นตอนการปฏิบัตินะครับ ไม่ควรข้ามขั้นตอน เพราะอาจจะทำให้ไม่ได้ผลิตผลตามที่คาดหวังได้ครับ

ทางไฮโดรอินโฮม กำลังปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อลูกค้าของทางไฮโดรอินโฮม รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาทดลองปลูก ประเทศไทย มีข้อได้เปรียบตรงที่มีแดดในทุกๆ จังหวัดของประเทศครับ ดังนั้น งานด้านการเกษตรเหมาะกับคนไทยสุดแล้วครับ เพียงแต่ว่า จะต้องทำความเข้าใจเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่หน่อยนะครับ
manual_mini18_p1 manual_mini18_p2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *