ชุดควบคุมปั๊มพ่นหมอก

ชุดควบคุมปั๊มพ่นหมอก (LT01-Hydroinhome Controller)

ราคา  1850 บาท

เขียนโดยคุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com

ชุดควบคุมปั๊มพ่นหมอก

คำอธิบาย

โดยปกติ ชุดพ่นหมอกสำหรับแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีหน้าที่ช่วยลดอุณหภูมิ และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ให้อากาศ เนื่องจาก การปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ต้องการแสงแดดค่อนข้างมาก แต่ไม่ชอบอุณหภูมิสูง

ชุดควบคุมการพ่นหมอก แบบใหม่ จะสั่งปั๊มพ่นหมอก เมื่อ ทั้งอุณหภูมิ และความเข้มแสง เกินค่าอ้างอิง ที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนด

ในกรณีถ้าแดดน้อย (อากาศครึ้มๆ) ชุดควบคุมจะไม่สั่งพ่นหมอก

ในกรณีถ้าอุณหภูมิต่ำ ชุดควบคุมจะไม่สั่งพ่นหมอก

 

คำอธิบายการใช้งาน หลังเปิดปุ่มใช้งาน On/Off

  1. การตั้งค่าอุณหภูมิอ้างอิง กดปุ่น Mode เลื่อนลูกศร ไปที่ 30/26 องศา ขณะนี้ อุณหภูมิอ้างอิง คือ 30 องศา  และ อุณหภูมิจริง คือ 26 องศา เมื่ออุณหภูมิจริง เพิ่มจาก 26 องศา เกิน 30 องศา จะเข้าเงื่อนไขที่ 1 ในการสั่งพ่นหมอก
  2. การตั้งค่าความเข้มแสงอ้างอิง กดปุ่ม Mode เลื่อนลูกศร ไปที่ 85/78% ขณะนี้ค่าความเข้มแสงอ้างอิง คือ 85% และค่าความเข้มแสงจริง คือ 78% เมื่อความเข้มแสง เพิ่มจาก 78% เกิน 85% จะเข้าเงื่อนไขที่ 2 ในการสั่งพ่นหมอก
  3. ชุดพ่นหมอกจะสั่งพ่นหมอก ต่อเมื่อ เงื่อนไข ทั้งอุณหภูมิ และความเข้มแสง เข้าเงื่อนไข
  4. เลื่อนลูกศร เพื่อปรับ เวลาพ่น หน่วยเป็น วินาที (s)  และปรับเวลาหยุดพ่น หน่วยเป็น นาที (m)
  5. ถ้าต้องการเปิดพ่นหมอก ทันที เลื่อนลูกศร ไปที่ Auto เพื่อเป็น (on) กรณีต้องการหยุด ทันที เลื่อนลูกศร ไปที่ on และกดปุ่ม Down
  6. ปั๊มน้ำ 220 V 50 Hz (รับโหลดสูงสุดได้ 1 แรงม้า) เสียบเข้าที่ เต้ารับ (Load)

การใช้งานเบื้องต้าน

1. เปิดปุ่ม On/Off เลื่อน Mode เพื่อปรับค่าอ้างอิง  (เลื่อนลูกศร) ตั้งค่า

2. ค่าที่ปรับได้ 

  2.1 อุณหภูมิอ้างอิง

2.2 ความเข้มแสงอ้างอิง

2.3 ระยะเวลาเปิดพ่นหมอก

2.4 ระยะเวลาปิดพ่นหมอก

2.5 เลือก Auto หรือ Manual on หรือ Manual off (กรณีที่ต้องการเลือกอัตโนมัติ เลือก Auto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *