ดอนมโนรา-แม่กลอง

บรรยากาศการ เรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์ สอนตั้งแต่การประกอบแปลงปลูกผักไร้ดิน การเพาะเมล็ด การดูแลต้นกล้า การลงแปลงปลูก การจำหน่ายผักไร้ดิน โดยบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด

การให้ชาวบ้าน ได้เรียนรู้ด้วยการ ลงแรง ก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าให้ มานั่งฟังเฉยๆ นะครับ ชาวสวนชาวไร่ ถ้าไม่ได้ออกแรงบ้าง บางทีก็นึกภาพตามไม่ทัน

สถานที่การเรียนรู้ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แปลงปลูกไฮโดรอินโฮม 144 ช่องปลูก

ผลผลิต: 15 กิโลกรัม/แปลง/เดือน
ระยะเวลาการปลูก: 2+9+30 = 41 วัน (ในร่ม+ออกแดด+ลงแปลง)
การตลาด(ผักสลัดนอก): ขายเป็นกิโลกรัม/ขายเป็นต้น/แปรรูป
ราคาแปลงปลูก144 ช่องปลูก: 8500 บาท
ติดต่อ: บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด (มือถือ 083-6081113, ไลน์: hydroinhome)

ดอนมโนรา144-12 ดอนมโนรา144-11 ดอนมโนรา144-10 ดอนมโนรา144-9 ดอนมโนรา144-8 ดอนมโนรา144-7 ดอนมโนรา144-6 ดอนมโนรา144-5 ดอนมโนรา144-4 ดอนมโนรา144-3 ดอนมโนรา144-2 ดอนมโนรา144-1

Comments are closed.