ตรวจสอบ EC น้ำ ก่อนปลูกผักไร้ดิน

EC น้ำประปาหมู่บ้าน รร.บ้านบ่อคู่ ลพบุรีคุณภาพน้ำดิบ ที่ใช้สำหรับการปลูกผักไร้ดิน (hydroponic) มีความสำคัญ อย่างมาก เนื่องจาก ถ้าน้ำดิบที่นำมาปลูกผักไร้ดิน (ผักไฮโดร) มีโลหะหนักใน น้ำสูง จะทำให้ โลหะหนักในน้ำ มาจับตัวกับปุ๋ยน้ำในระบบปลูกผักไร้ดิน ทำให้ ผักไร้ดิน มีอาการใบเหลือง ไม่โตได้ โดยปกติ ปลูกผักไร้ดิน ในพื้นที่ ที่ น้ำประปานครหลวง และประปาภูมิภาค เข้าถึงแล้ว คุณภาพน้ำดิบ อยู่ในมาตรฐานที่ปลูกผักไร้ดินได้ นั่นคือ EC < 300 us/cm หรือ 0.3 ms/cm และ pH ประมาณ 7.5 (ด่างอ่อนๆ)

นอกเหนือจาก น้ำประปานครหลวง และประปาภูมิภาค แล้ว น้ำฝน เป็นน้ำที่มีคุณภาพดีมาก สามารถใช้ปลูกผักไร้ดินได้

สำหรับน้ำประปาหมู่บ้าน เป็นน้ำใต้ดิน ซึ่ง สำหรับภาคกลาง คุณภาพน้ำ ประปาหมู่บ้าน ไม่ค่อยจะดีนักครับ ยกตัวอย่าง เมื่อวาน คุณศุภชัย ไปบรรยายที่ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ อ. ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ทางโรงเรียนมีน้ำ 2 แบบ คือ น้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำกรองที่กรองจากน้ำประปาหมู่บ้าน

น้ำประปาหมู่บ้านวัด EC ของน้ำได้ 682 us/cm ส่วนน้ำกรอง วัด EC ได้ 335 us/cm ส่วน pH มีค่าประมาณ 7.4 ถือว่าค่าพีเอช อยู่ในค่ามาตรฐาน

EC น้ำกรอง รร.บ้านบ่อคู่ ลพบุรีกรณีนี้ น้ำประปาหมู่บ้าน ที่มีค่า EC เท่ากับ 682 us/cm คุณศุภชัย ไม่แนะนำให้นำมาใช้ปลูกผักไร้ดิน เพราะ สิ่งที่อยู่ในน้ำ มีค่า EC เกิน 300 us/cm ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจจะมาทำปฏิกริยากับปุ๋ยน้ำในแปลงปลูก ทำให้ผักใบเหลืองได้

คุณศุภชัย แนะนำให้ใช้น้ำกรอง ที่ EC เท่ากับ 335 us/cm ถึงแม้ว่าจะมีค่าเกิน 300 us/cm อยู่นิดหน่อย แต่คาดว่า น่าจะปลูกผักไร้ดินได้

หลังจากที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ เรียบร้อยแล้ว ผู้ปลูกก็สามารถนำน้ำดิบ ที่ได้มาตรฐาน มาปลูกผักไร้ดินได้ โดย สำหรับผักสลัด ปลูก โดยใช้ EC ให้อยู่ในช่วง 1300 – 1800 us/cm โดยที่ ช่วงลงแปลง 15 วันแรก ใช้ EC 1800 us/cm ส่วนช่วงลงแปลง 15 วันสุดท้าย ใช้ EC 1300 us/cm

กรณีที่ผู้ปลูกใช้ ปุ๋ย EC มากในช่วงท้ายของการปลูกผักสลัดไร้ดิน จะทำให้ผักสลัด มีโอกาสใบไหม้สูง ซึ่งจะทำให้ ผลผลิต เสียหาย จำหน่ายไม่ได้ นอกจากนั้น ใบผักสลัดก็จะดูหนาไม่น่าทาน

 

ค่าพีเอชของน้ำกรอง รร. บ้านบ่อคู่ อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี #‎hydroinhome‬ ‪#‎salad‬

‪#‎hydroponic‬
‪#‎bangkok‬ ‪#‎chiangrai‬ ‪#‎thailand‬

สนใจปลูกผักไร้ดิน ติดต่อ ไฮโดรอินโฮม
สาขากรุงเทพ-พระราม 2 โทร 02-476-7275
สาขาเชียงราย โทร 091-851-7661
ติดต่อคุณศุภชัย โทร 083-6081113, Line: hydroinhome
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *