การปลูกพืชไร้ดิน

การปลูกพืชไร้ดิน หรือพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยส่วนมาก ระบบการปลูกพืชจะปลูกกันในรางปลูกหรือกระบะปลูก และให้สารละลายไหลผ่านรากพืช เมื่อพืชได้รับสารละลายที่เหมาะสมพร้อมอ๊อกซิเจนที่เพียงพอ พร้อมๆ กับปริมาณแสงแดดที่มากเพียงพอ พืชก็สามารถเจริญเติบโต ได้เป็นอย่างดี

โดยส่วนมากในประเทศไทย ฟาร์มปลูกพืชไร้ดิน จะเน้นไปที่การปลูกผักไร้ดิน โดยผักที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก คือ ผักสลัดนอก จำพวก กรีนโอ๊ค (Green Oak) เรดโอ๊ค (Red Oak) กรีนคอส (Green Cos) และอื่นๆ

นอกจากฟาร์มผักสลัดนอกแล้ว ผักสวนครัว ประเภท ผักไทย หรือผักจีน ก็ค่อนข้างได้รับความนิยม ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเช่นเดียวกัน

ในปัจจุบัน อุปกรณ์ปลูกพืชไร้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์ มีราคาถูกลงอย่างมาก ดังนั้นเกษตรกร ที่ต้องการลงทุนในระบบไฮโดรโปนิกส์ สามารถ คืนทุนได้ค่อนข้างเร็ว เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ก็ยังเป็นการทำเกษตรรูปแบบหนึ่ง เกษตรกร ยังมีความเสี่ยงกับโรคพืช และแมลงอยู่บ้าง แต่เสี่ยงค่อนข้างน้อยกว่า การปลูกพืชบนดินเป็นอย่างมาก

ผู้เขียนเชื่อว่า การเกษตร เป็นอาชีพที่เหมาะกับประเทศไทย และสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ประเทศไทย เป็นประเทศมีต้นทุน ทางด้านเกษตรกรรม นั่นก็คือ “แสงแดด” ตลอดปี ถ้าอาชีพเกษตรกรรม มีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ประชาชน คนไทย จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างมาก ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องเริ่มคือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม

เรื่องโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *