ต้นกล้าผักสลัด

โดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์
ไฮโดรอินโฮม
083-6081113
www.hydroinhome.com

โดยปกติ การเพาะต้นกล้าผักสลัดด้วย ฟองน้ำ เป็นอะไรที่สามารถ ทำให้ ผู้ปลูกประหยัดพื้นที่ในการวาง ต้นกล้าในถาดเพาะได้ เนื่องจาก ในถาดเพาะที่แสดงในรูป สามารถวาง ฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ดได้ ถาดละ 2 แผ่นฟองน้ำ (ฟองน้ำ 1 แผ่น มี 96 ช่อง) ดังนั้น 1 ถาด สามารถเพาะต้นกล้าได้ถึง 192 ต้น

ในขณะเดียวกัน ถ้าเพาะด้วย ถ้วยเขียวและเพอร์ไลท์ จะวางถ้วยได้เพียง 70 ใบเท่านั้น

โดยปกติ ต้นกล้าผักสลัด จะมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม (ออกแต่ใบ ไม่ค่อยมีก้าน) ยิ่งได้แดดเต็มที่ ก็จะมีทรงพุ่มค่อนข้างสวย

อัตราการงอกโดยปกติ ของต้นกล้าผักสลัด จะอยู่ที่ประมาณ 90% ขึ้นไป

สาเหตุ ที่ต้นกล้าไม่งอก ในกรณีที่เพาะด้วยฟองน้ำ จะมีสาเหตุหลักๆ 2 สาเหตุ คือ 1. ไม่นวดฟองน้ำ ทำให้ ความชื้นในก้อนฟองน้ำ ไม่เหมาะสม ทำให้ เมล็ดพันธุ์ ได้ความชื้น ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่งอก ถ้างอกก็งอกไม่สมบูรณ์ 2. ให้ความชื้น กับฟองน้ำมากเกินไป อาจจะเกิดจากการหล่อน้ำที่ถาดหลังจากลงเมล็ดสูงเกินไป (แนะนำให้หล่อน้ำ ประมาณ 1 ซม)

 

หมายเหตุ หลังจาก 2 วัน ของการเพาะเมล็ด ถ้าพบว่า บางส่วนของฟองน้ำ ต้นกล้ายังไม่งอก ผู้ปลูกควรจะนำออกแดดพร้อมๆกับ ส่วนที่งอกแล้ว โดยใช้ฟ๊อกกี้ (ที่ฉีดน้ำ) ฉีดน้ำช่วยก้อนที่ยังไม่งอก ส่วนก้อนที่งอกแล้ว รากของต้นกล้าจะแทงลงไปหาน้ำได้เอง ซึ่ง จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ท่ามกลางแสงแดด โดยไม่ต้องกังวล ตราบใดที่ยังมีน้ำปุ๋ยหล่อที่ถาด ประมาณ 1 ซม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *