ถ้วยปลูกดำ

ถ้วยปลูกดำ นอกจากถ้วยเขียว ที่ใช้ร่วมกับวัสดุปลูกประเภทเพอร์ไลท์ แล้ว เกษตรกร ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถเลือกใช้ ถ้วยดำร่วมกับวัสดุปลูกประเภทฟองน้ำ ได้อีกทางเลือกนึง

ถ้วยปลูกดำ สำหรับใช้งานร่วมกับวัสดุปลูกประเภทฟองน้ำ ทรงถ้วยจะมีลักษณะเป็นตะแกรง ดังรูป ข้อดีของถ้วยดำ ก็คือ สามารถเก็บถ้วยไว้ใช้ซ้ำได้ เมื่อเก็บผักไปบริโภค หรือจำหน่าย ไม่เหมือนกับถ้วยเขียวกับเพอร์ไลท์ ที่ถ้วยกับผัก จะติดไปขณะจำหน่าย

สำหรับการใช้งานถ้วยดำ ร่วมกับฟองน้ำนั้น ใช้หลักการคล้ายกับการปลูกด้วยถ้วยเขียว นั่นก็คือ ฟองน้ำจะต้องแตะสารละลายในรางปลูก ประมาณ 1 ซ.ม.

ข้อดีของการใช้ถ้วยดำ ร่วมกับฟองน้ำอีกอย่างก็คือ น้ำในรางปลูก ไม่จำเป็นต้องสูงมาก เนื่องจาก ผู้ปลูก สามารถ ดึงก้นฟองน้ำ ลงมาแตะน้ำในรางได้ ดังนั้น จะเหมาะกับ เกษตรกร ที่ดัดแปลง รางปลูก หรือกระบะปลูกเอง บางท่าน ดัดแปลงโดยใช้ท่อพีวีซี 3-4 นิ้ว ที่มีความสูงของท่อมาก โอกาส ที่วัสดุปลูกจะแตะน้ำในราง ค่อนข้างลำบาก แต่ถ้าใช้วัสดุปลูกประเภทฟองน้ำ จะทำให้ การใช้งานค่อนข้างยืดหยุ่น

โดย ศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
email: spuengsungwan@hotmail.com
website: www.hydroinhome.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *