บรรยาย การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คุณศุภชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปลูกผักไร้ดิน ที่การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ (ประชาชื่น)

บรรยาย-การประปา23 บรรยาย-การประปา22 บรรยาย-การประปา21 บรรยาย-การประปา20 บรรยาย-การประปา19 บรรยาย-การประปา18 บรรยาย-การประปา17 บรรยาย-การประปา16 บรรยาย-การประปา15 บรรยาย-การประปา14 บรรยาย-การประปา13 บรรยาย-การประปา12 บรรยาย-การประปา11 บรรยาย-การประปา10 บรรยาย-การประปา9 บรรยาย-การประปา8 บรรยาย-การประปา7 บรรยาย-การประปา6 บรรยาย-การประปา5 บรรยาย-การประปา4 บรรยาย-การประปา3 บรรยาย-การประปา2 บรรยาย-การประปา1

 

 

 

 

 

Comments are closed.