ปั๊มน้ำสำหรับแปลงผักไฮโดร

เรื่องโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

ระบบปลูกพืชไร้ดินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระบบรางปลูก (น้ำตื้น NFT) หรือระบบกระบะปลูก (น้ำลึก DRFT) จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยปั๊มน้ำ มาเป็นตัวช่วยไหลเวียนสารละลาย จากถังปุ๋ยขึ้นไปยัง ระบบรางหรือกระบะ โดยทั่วไป ถ้าเป็นระบบไฮโดรโปนิกส์ (ระบบปลูกผักไร้ดิน) ที่ไม่ใหญ่มากนัก ขนาดตั้งแต่ 18 ช่องปลูก จนถึง 144 ช่องปลูก สามารถใช้ปั๊มขนาดเล็ก ๆ ได้ ซึ่งกินไฟ ประมาณ 10-32 วัตต์
20131119_235208_wmโดยปกติ ถ้าเลือกได้ ทางบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด จะเลือกใช้ ปั๊มน้ำรุ่น 1200 สำหรับแปลงเล็ก หรือ รุ่น 1600 สำหรับ แปลงขนาด 4-5 ราง และรุ่น 2600 สำหรับแปลงขนาด 8 ราง

ราคาปั๊มน้ำ
1. ยี่ห้อ Yamano รุ่น 1600 ราคา 180 บาท (4-5 ราง)
2. ยี่ห้อ Yamano รุ่น 2600 ราคา 260 บาท (8-10 ราง)

หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

 

 

Screen Shot 2559-03-28 at 8.10.30 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *