ผลงานปลูกผักโรงเรียน

ขณะที่ กำลังเขียนเพจนี้อยู่ ไฮโดรอินโฮม ดำเนินธุรกิจ เป็นเวลา เกือบ 8 ปีเต็ม นะครับ โรงเรียนคือหน้างานที่ ไฮโดรอินโฮม ได้มีโอกาสไปติดตั้งและไปสอน ปลูกผัก มากมายครับ

   

Comments are closed.