ผลงานปลูกผักโรงเรียน

ขณะที่ กำลังเขียนเพจนี้อยู่ ไฮโดรอินโฮม ดำเนินธุรกิจ เป็นเวลา เกือบ 8 ปีเต็ม นะครับ

โรงเรียนคือหน้างานที่ ไฮโดรอินโฮม ได้มีโอกาสไปติดตั้งและไปสอน ปลูกผัก มากมายครับ

 

 

Comments are closed.