ผักสลัดกรีนคอส-Green cos

เรื่องโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์  (083-6081113)
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
spuengsungwan@hotmail.com

ในช่วงที่ ผักสลัด ยังไมไ่ด้ความนิยมแพร่หลายอย่างทุกวันนี้ ผักสลัดกรีนคอส (green cos) ถูกนำมาใช้ทำเมนู ซีซาร์สลัด เป็นส่วนใหญ่ครับ จริงๆ แล้วถ้าใครทานเป็นละก็ จะพบว่า เมนูซีซาร์สลัด เหมาะสุดกับผักสลัดกรีนคอสแล้ว เป็นอะไรที่ลงตัวมาก

กรีนคอสลักษณะของผักสลัดกรีนคอส (green cos) จะมีทรงที่เป็นพุ่ม แต่ใบยาวกว่า ผักสลัดชนิดอื่นๆ ครับ น้ำหนักค่อนข้างดี ปกติ มาตรฐาน อยู่ที่ 2 ขีด ขึ้นไปต่อต้น

เมนูอื่นๆ ที่แนะนำ นอกจากซีซาร์สลัด ที่กล่าวไปแล้ว คุณศุภชัย นิยมเมนูประเภท กรีนคอสผัดไฟแดง กรีนคอสผัดกระเทียม หรือกรีนคอสหมูกรอบ หรือ จะกรีนคอสปลาเค็ม

การปลูกกรีนคอส ไม่ค่อยแตกต่างจากปลูกสลัดชนิดอื่นๆ แต่ ข้อความระวัง ก็คือ กรีนคอส เป็นผักที่ค่อนข้างไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารละลาย (EC) และความเป็นกรด-ด่าง ที่ไม่เหมาะสม

ค่าที่เหมาะสมในการปลูกกรีนคอส ช่วง10 วันสุดท้ายของการลงแปลงแนะนำ EC 1.3 ms/cm หรือ 1300 us/cm และ pH ควรรักษาอยู่ที่ 6.5 ตลอดการปลูก จะทำให้ได้กรีนคอสน้ำหนักดี และปลายใบไม่ไหม้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *