ผักสลัดกรีนโอ๊ค-Green oak

เรื่องโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
spuengsungwan@hotmail.com

ผักกรีนโอ๊ค เป็นผักสลัดนอกที่ได้รับความนิยม ในประเทศไทย นะครับ ใบมีสีเขียว ลักษณะของใบคล้ายๆ กับผักกาดหอม แต่ทรงผักกรีนโอ๊ค จะออกเป็นทรงพุ่ม (ออกข้าง) ถ้าได้รับแดดอย่างเหมาะสม จะไม่มีก้าน (ออกแต่ใบ) เป็นผักสลัดที่ไม่มีรสชาติขม (ถ้าปลูกในสภาวะที่เหมาะสม) ใบบาง ทานอร่อย
กรีนโอ๊คส่วนมากนิยมนำมาทานสด เมนูสลัด เช่น สลัดทูน่า ไม่นิยมนำมาผัดหรือผ่านความร้อน เนื่องจาก ผักมีใบบาง (กินปุ๋ยน้อย) ดังนั้น ถ้านำมาผ่านความร้อนจะทำให้เละได้ ไม่อร่อย ดูไม่น่ากิน

โดยปกติ จะมีขนาดอยู่ที่ 6-8 ต้น/กิโลกรัม (สำหรับภาคกลาง) และจะมีขนาดอยู่ที่ 4-5 ต้น/กิโลกรัม (ปากช่อง มวกเหล็ก ภูเรือ เขาค้อ)

กรณีที่ แสงไม่เพียงพอ ผักสลัดกรีนโอ๊ค จะแสดงอาการยืดให้เห็นก่อน ผักสลัดพันธุ์อื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *