ผักสลัดไร้ดินที่ปากช่อง

 โลโก้ไฮโดรอินโฮม

การปลูกผักสลัดไร้ดิน ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผักสลัด: กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด

โดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ 083-6081113, Line : hydroinhome, www.hydroinhome.com
สนใจแปลงปลูกผักไร้ดินโดยไฮโดรอินโฮม

 ปลูกผักสลัดไร้ดิน ปากช่อง

แปลงไฮโดรอินโฮม 45 ช่อง
ติดตั้ง อ. ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(ลุงจ๊ะโฮมสเตย์)

 ปลูกผักสลัดไร้ดิน ปากช่อง นครราชสีมา

หลังจากลงแปลง 7 วัน

ผักสลัด : กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด
วัสดุปลูก : เพอร์ไลท์ (สามารถใช้ฟองน้ำแทนได้)
แปลงปลูก : แบบราง 45 ช่องปลูก

 ปลูกผักสลัดไร้ดิน ปากช่อง นครราชสีมา

หลังจากลงแปลง 20 วัน
ผักสลัดนอก : กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด

 ปลูกผักไร้ดิน ปากช่อง นครราชสีมา

หลังจากลงแปลง 20 วัน

ผักสลัดนอก : กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค
และบัตเตอร์เฮด

ออกทรงพุ่ม ไม่ยืด สีสวย

 ปลูกผักสลัดไร้ดิน ปากช่อง นครราชสีมา

ผักสลัดนอกปลูกที่ปากช่อง

ผักสลัดนอก ชอบแดด
ไม่ชอบร้อน (อุณหภูมิต่ำ)

 ปลูกผักสลัดไร้ดิน ปากช่อง นครราชสีมา

หลังจากลงแปลง 35 วัน

(พร้อมเก็บ)

น้ำหนักเฉลี่ย 1.5-2 ขีด/ต้น
ทรงผักเป็นพุ่ม สีสวย

การปลูกผักสลัดไร้ดิน สามารถปลูกได้ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ที่มีแดด ตั้งแต่ 4-8 ชั่วโมง โดยธรรมชาติของผักสลัดไร้ดิน ผักชอบแดด ไม่ชอบร้อน (อุณหภูมิต่ำ 25-35 องศา) น้ำหนักและทรงผักสลัด ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดด และอุณหภูมิ ที่ได้รับ ผักสลัดชอบแสงแดดมาก โดยที่มีอุณหภูมิ ต่ำ แต่ในหลายจังหวัด แม้ว่าจะปลูกผักสลัดได้ต้นเล็กกว่า ในจังหวัดที่อากาศดีๆ แต่ ก็ยังสามารถทำเป็นเชิงธุรกิจได้ เนื่องจาก ผักสลัดนอก มีความต้องการในทุกจังหวัด ของประเทศไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *