ปลูกผักไร้ดินในโรงเรียน

เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ ที่ในปัจจุบัน โรงเรียนและสถานบันการศึกษา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ได้กลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับ การเกษตร มากขึ้นครับ หลังจากที่ผ่านมา มีข้อจำกัดในด้าน พื้นที่ใช้สอย และกำลังคนในการดูแลแปลงเกษตรบนดิน

http://hydroinhome.com/อบรมปลูกผักไร้ดินหน่วย/การปลูกพืชไร้ดิน หรือผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ทำลายข้อจำกัด ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ในปัจจุบัน ในเรื่อง พื้นที่ใช้สอยที่จำกัด โดยส่วนมาก พื้นที่ใช้สอย เป็นพื้นปูน หรือเป็นดาดฟ้าอาคารนั่นเอง

ประโยชน์ของการปลูกผักไร้ดิน ในโรงเรียน มีข้อดีตรง มีผลผลิตผักปลอดสารพิษ ให้เด็กๆ ได้ทาน เป็นอาหารกลางวัน โดยที่ โรงเรียนสามารถลดต้นทุน รวมทั้งมีมูลค่าเพิ่ม ในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ ให้เด็กๆ ครู อาจารย์ ตลอดจน ผู้ปกครองที่สนใจ การเกษตรแนวใหม่

นอกจากใช้เป็นอาหารกลางวันให้เด็กๆ นักเรียนแล้ว แปลงปลูกผักไร้ดิน หรือผักไฮโดรโปนิกส์ ยังทำให้โรงเรียน กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ สมัยใหม่ ที่ใช้คนดูแลไม่มาก ผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก ทั้งคุณภาพและน้ำหนักผลผลิตที่ปลูก

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด มีโอกาส ได้ไปติดตั้งแปลงปลูกผักไร้ดิน ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อคู่ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นอกจากไปส่งและติดตั้งแปลงปลูกผักไร้ดิน แล้วทางบริษัท ส่งวิทยากร ไปบรรยายเรื่องการปลูกผักไร้ดิน ให้กับ ทางโรงเรียนบ้านบ่อคู่ อีกด้วยครับ ซึ่งได้รับ ความสนใจจากน้องๆ นักเรียน ครู และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

บรรยายปลูกผักไร้ดิน โรงเรียนบ้านบ่อคู่

แปลงปลูกผักไร้ดิน 144 ช่องปลูก โรงเรียนบ้านบ่อคู่ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

บรรยายปลูกผักไร้ดิน โรงเรียนบ้านบ่อคู่

ผักไร้ดิน รอบแรก ที่โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ปลูกโดยน้องๆนักเรียน

บรรยายปลูกผักไร้ดิน โรงเรียนบ้านบ่อคู่

โขมเขียวไร้ดิน ปลอดสารพิษ ปลูกโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อคู่ จังหวัดลพบุรี

‪#‎hydroinhome‬ ‪#‎salad‬
‪#‎hydroponic‬
‪#‎bangkok‬ ‪#‎chiangrai‬ ‪#‎thailand‬

สนใจปลูกผักไร้ดิน ติดต่อ ไฮโดรอินโฮม
สาขากรุงเทพ-พระราม 2 โทร 02-476-7275
สาขาเชียงราย โทร 091-851-7661
ติดต่อคุณศุภชัย โทร 083-6081113, Line: hydroinhome
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *