ผักไร้ดิน สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ

เรื่อง การปลูกผักไร้ดินที่สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
โดย ไฮโดรอินโฮม
สนใจการปลูกผักไร้ดิน ติดต่อไฮโดรอินโฮม ได้ทั้ง 2 สาขา นะครับ
ไฮโดรอินโฮม สาขาพระราม 2 กรุงเทพ เบอร์โทร 083-6081113
ไฮโดรอินโฮม สาขาเชียงราย เบอร์โทร 091-8517661
เว็บไซด์ : www.hydroinhome.com
เว็บบล็อก : www.hydroinhome.blogspot.com

ผักไร้ดินสถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ ผักไร้ดินสถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ ผักไร้ดินสถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ
หลังจากท่ไปติดตั้ง แปลงปลูกผักไร้ดิน ที่สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ อ. สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เป็นแปลงขนาด 144 ช่อง จำนวน 2 แปลง ครับ ทางสถานสงเคราะห์คาดหวังว่า ด้วยพื้นที่กับเด็กๆ จะเกิดการเกษตรแบบใหม่ ที่ทำให้เด็กๆ พึ่งตัวเองได้ครับ ไม่ต้องรอเงินบริจาคแต่เพียงอย่างเดียว

เข้าสู่วันที่ 7 ของการเพาะเมล็ดแล้วครับ อีกไม่นาน เด็กๆ ที่สถานสงเคระห์บ้านมิตรภาพ
 จะมีผักอร่อยๆ ทาน ถ้ามีมากพอ คงได้จำหน่ายกัน 

หลังจากลงแปลงปลูกแล้ว เด็กๆ ช่วยปรับสถานที่กันใหญ่ครับแปลงผักไร้ดิน 2 แปลง ได้สร้างเนื้อหาใหม่ๆ ใก้กับสถานสงเคราะห์เรียบร้อยครับ ^^
ลงแปลงเรียบร้อยครับ @สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

อัพเดทแปลงผักเด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์บ้นนมิตรภาพ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา ใครไปเยี่ยมน้องๆ อย่าลืมอุดหนุนผักสดๆ น้องๆ บ้างนะครับ น้องๆ ตั้งใจกันมากจริงๆ ^____^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *