ปลูกมะเขือเทศ-รางผักไฮโดร


มะเขือเทศปลูกบนรางไฮโดร?


Organic Tomato Thailand

Organic Tomato Thailand by Hydroinhome Co., Ltd.

มะเขือเทศ เป็นพืชที่ได้รับคาวมนิยมบริโภค อย่าสูง เนื่องจาก วิตามินและแร่ธาตุในกลุ่มที่ส่งเสริม ความสวยความงามสูงมาก (สาวๆ น่าจะชอบ)

มีผู้พยายามปลูกมะเขือเทศ ทั้งแบบอินทรีย์ (บนดิน) หรือแบบไร้ดิน (ไฮโดร) มากมาย แต่มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ  ไฮโดรเหมือนง่ายแต่ไม่ง่าย!!!

ข้อสังเกตุมีด้วยกัน 2 ปัจจัยหลักคือ 1) มะเขือเทศอายุเก็บเกี่ยว เกิน 60 วัน 2) มะเขือเทศ ต้องการชนิดของสารละลาย แตกต่างจากการปลูกผักไฮโดร

อายุเก็บเกี่ยวเกิน 60 วัน ดังนั้น รางปลูกที่ ใช้สำหรับปลูกผักไฮโดร (อายุไม่เกิน 45 วัน) จึงไม่เหมาะกับมะเขือเทศตลอดอายุเก็บเกี่ยว เสี่ยงที่จะน้ำล้นราง ได้ เนื่องจากอายุมาก รากก็มากตามไปด้วย

ผักต้องการไนโตรเจน แต่มะเขือเทศ เป็นไม้ผลที่ ไม่ได้เน้น ไนโตรเจนมาก ปุ๋ยควรเป็นแบบเฉพาะ


Contact info: Line ID: hydroinhome, www.hydroinhome.com, Mobile: 083-6081113

Comments are closed.