มิเตอร์วัดปุ๋ยในดิน (4 in 1)

มิเตอร์วัดค่าปุ๋ย, Ph, ความชื้น และ ความเข้มแสง 4in1

มิเตอร์วัดค่าปุ๋ย, Ph, ความชื้น และ ความเข้มแสง 4in1

 

วันนี้ขอแนะนำ สินค้าตัวใหม่ที่ น่าสนใจนะครับ เป็นเครื่องมือวัด ค่าต่างๆ สำหรับดินครับ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถวัดค่าต่างๆ ได้ถึง 4 อย่างด้วยกัน หรือเรียกกันว่า เป็นมิเตอร์ 4 in 1 นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *