มิเตอร์วัดปุ๋ย-รุ่นใหม่

ec_meterขณะนี้ทางไฮโดรอินโฮม จำหน่ายมิเตอร์วัดปุ๋ยรุ่นใหม่ แทนของเก่าที่หน้าจอสีฟ้านะครับ ที่ตัดสินใจเปลี่ยนเนื่องจากหน่วยที่ละเอียดกว่า และมิเตอร์รุ่นใหม่นี้ จะแสดงอุณหภูมิให้ผู้วัดทราบด้วยนะครับ ซึ่งดีกว่ารุ่นเก่าอยู่พอสมควร

ราคาเท่าเดิมครับ คือเครื่องละ 1750 บาท (ส่ง ems ฟรี)

แต่เนื่องจาก รุ่นนี้มีความละเอียดในการวัดค่า หน่วยของเครื่องวัดรุ่นนี้ จะบอกเป็น us/cm นะครับ ดังนั้นจะต้องนำค่าที่อ่านได้มาหาร 1000 นะครับ

 

ยกตัวอย่างเช่น กรณีปลูกผักสลัด ปกติทางไฮโดรอินโฮม แนะนำให้ใช้ EC 1.6 ms/cm นะครับ มิเตอร์ตัวนี้จะอ่านได้ 1600 us/cm นะครับ

ส่วนการใช้งานมิเตอร์วัดปุ๋ยเบื้องต้น สามารถดูตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

คู่มือการใช้มิเตอร์วัดปุ๋ย เบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *