รวมแปลงปลูกผักไร้ดิน-ไฮโดรอินโฮม

รวมแปลงปลูกผักไร้ดิน มาตรฐานไฮโดรอินโฮมไฮโดรอินโฮม มีแปลงปลูกผักไร้ดินมาตรฐานอยู่ 7 แบบ ด้วยกันครับ ราคาเริ่มตั้งแต่ 1750 บาท จนถึง 17000 บาท ตั้งใจว่า นอกจากปลูกทานในครัวเรือนแล้ว ผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจ ยังสามารถที่จะ สร้างฟาร์ม เพื่อจำหน่ายผักไร้ดิน เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้อีกด้วย

สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *