ระบบพ่นหมอก

เขียนโดยคุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com

การทำฟาร์มปลูกผักไร้ดิน โดยเฉพาะผักสลัด การพ่นหมอก มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เนื่องจาก ในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง 11.00 – 15.00 น เป็นช่วงที่ แสงแดดค่อนข้างจัด ทำให้อุณหภูมิ ในแปลงปลูกผัก สูงขึ้นเป็นอย่างมาก มีผลทำให้อุณหภูมิ ของสารละลายในระบบสูงมาก อาจจะเข้าสู่สภาวะ รากเน่าเนื่องจากอุณหภูมิสูง

นอกจาก การพ่นหมอก จะช่วยเพิ่มความชื้นสัมพันธ์ แล้ว การพ่นหมอก ยังช่วยไล่แมลงตัวเล็ก โดยเฉพาะเพลี้ย ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ ใบผักสลัด โดนกัดกินน้ำเลี้ยง ทำให้เสียหายอย่างมาก

แต่เนื่องจาก ระบบการพ่นหมอก สำหรับการปลูกผักไร้ดิน ค่อนข้าง มีความซับซ้อน และราคาค่อนข้างสูง เกษตรกร จึงประสบปัญหาในการติดตั้งระบบ เพื่อช่วยให้ ความรู้ในเรื่องระบบการพ่นหมอก กระจ่างขึ้น ไฮโดรอินโฮม ได้เรียบเรียงเนื้อหา ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อเกษตรกรผู้ทำฟาร์มผักไร้ดิน หรือเกษตรกร ที่ต้องการประยุกต์ นำไป ประยุกต์ใช้กับระบบให้น้ำ สำหรับการปลูกพืช ลักษณะอื่นได้อีกด้วย

รูปที่ 1 ระบบพ่นหมอกโดยไฮโดรอินโฮม

รูปที่ 1  แสดง ระบบพ่นหมอก ซึ่งทางไฮโดรอินโฮม ใช้งานอยู่นะครับ เนื่องจาก ต้องจำลองอุปกรณ์ทั้งหมด ลงในโต๊ะเพื่อสะดวกต่อการเก็บภาพ ดังนั้น จะขออธิบาย ให้ใกล้เคียงกับการติดตั้งจริงมากที่สุดนะครับ

ในรูปที่ 1 ขอจำลองถังพักน้ำ ขนาด 100 ลิตร (สีขาว) ให้มีขนาดเล็ก เพื่อสะดวก ต่อการอธิบายนะครับ

กรณีติดตั้งจริง ผู้ติดตั้งสามารถหาซื้อถัง ทรงสูง ขนาด 100 ลิตร หรือใหญ่กว่า เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบ

คำอธิบาย ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบพ่นหมอก แสดงไว้ในรูปที่ 2 พร้อมเขียนหมายเลข กำกับ เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจนะครับ

 

รูปที่ 2 ระบบพ่นหมอก พร้อมคำอธิบาย ในภาพ

หลักการทำงาน ของระบบพ่นหมอก สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

– น้ำประปาภายในบ้าน (คุณภาพน้ำประปา มีผลต่อการใช้งานระบบพ่นหมอก) จะเข้าสู่ท่อหมายเลข (1) เพื่อเข้าสู่ถังพักน้ำ ขนาด 100 ลิตร (2) โดยน้ำที่ไหลเข้า ถังพักน้ำ จะมีลูกลอย ขนาดเล็ก ทำหน้าที่คอยเปิด-ปิดน้ำเข้าถังพัก กรณีที่น้ำเต็มถัง

– น้ำจากถังพัก จะไหลออกจาก ถังพัก ที่บอลวาล์วหมายเลข (3) เพื่อไปเข้า ชุดกรองสแตนเลส ด้านหมายเลข (4)

– หลังจากกรอง น้ำจากถังพัก น้ำจะเข้า สู่ปั๊มน้ำแรงดันสูง ด้านหมายเลข (5)

– เมื่อใดที่ปั๊ม ทำงาน น้ำที่มีแรงดันสูง จะถูกปั๊มออกทางท่อหมายเลข (6) ซึ่งท่อหมายเลข (6) จะเป็นท่อ pvc ขนาด 4 หุน

– เนื่องจาก หัวพ่นหมอก สามารถเสียบเข้าได้อย่างง่าย กับท่อพีอี ดังนั้น ท่อหมายเลข (6) จึง ถูก ต่อกับท่อพีอี ขนาด 20 มิลลิเมตร ผ่าน ข้องอ เกลียวนอกที่ทนแรงดันสูง หมายเลข (7)

– ในรูปที่ 2 อีกด้านหนึ่ง ของท่อพีอี ขนาด 20 มิลลิเมตร หมายเลข (8) จะถูกอุดตาย ด้วย หัวอุดแบบแรงดันสูง (high pressure) หมายเลข (9)

– หมายเลข (10) ในรูปที่ 2 แสดง การต่อ หัวพ่นหมอก แบบ 4 ทิศทาง ซึ่งสามารถ เชื่อมเข้ากับ ท่อพีอี ได้โดย ใช้เครื่องเจาะสายพีอี สำหรับ เดินระบบน้ำสปริงเกอร์ทั่วไป

รูปที่ 3 การต่อหัวพ่นหมอก 4 ทิศทาง เข้ากับสายพีอี

การตั้งเวลาเปิดปิด ระบบพ่นหมอก

– โดยปกติ ระบบพ่นหมอก จะใช้เครื่องตั้งเวลาในการเปิดปิด เช่น เปิดพ่นหมอก 2 นาที และปิดพ่นหมอก 45 นาที

– เครื่องตั้งเวลาในรูปที่ 2 เป็นเครื่องตั้งเวลาที่ ราคาค่อนข้างถูก สามารถตั้งเวลา ได้ วันละ 8 ครั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วเพียงพอต่อการใช้งานในช่วงกลางวัน ระหว่าง 11.00 -15.00 น

รูปที่ 3 แสดงการต่อหัวพ่นหมอก แบบ 4 ทิศทาง เข้ากับสายพีอี โดยปกติ แปลงขนาด 4 เมตร ระยะห่างระหว่างหัวพ่นหมอก อยู่ระหว่าง  1.5-1.8 เมตร

 

รูปที่ 4 แสดงลักษณะของลูกลอย ในถังพักน้ำขนาด 100 ลิตร เพื่อใช้ในการเปิดปิด น้ำเข้าถังพักน้ำ แบบอัตโนมัติ

รูปที่ 4 แสดงลูกลอย ใช้สำหรับเปิด-ปิด น้ำเข้าถังพัก แบบอัตโนมัติ

จากรูปที่ 4 จะเห็นว่า เมื่อน้ำในถังพักน้ำ มีปริมาณที่สูง ลูกลอยสีส้ม จะลอยสูงขึ้น มาดันวาล์ว เพื่อหยุดการไหลของน้ำเข้าถังพักน้ำ

ในการติดตั้งระบบ แนะนำให้ ต่อบอลวาล์ว ก่อนลูกลอย เพื่อหรี่น้ำ เข้าถังพัก ให้เป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจาก น้ำประปาแต่ละบ้าน มีแรงดันน้ำไม่เท่ากัน กรณีที่ไม่มีบอลวาล์ว คอยหรี่น้ำ ก่อนเข้าถังพัก อาจจะทำให้ วาล์ลของลูกลอย ปิดน้ำไม่สนิทได้

 

 

 

รูปที่ 5 ปั๊มแรงดันสูง ขนาด 3.5 บาร์ จะถูกต่อเข้ากับ ท่อ พีวีซี 2 ด้าน ในรูป ท่อพีวีซี แนวตั้ง เป็นด้านน้ำแรงดัน ต่ำ (จากถังพักน้ำ 100 ลิตร) ส่วนท่อพีวีซี แนวนอน เป็นน้ำด้านแรงดันสูง เพื่อเข้าสู่สาย พีอี และหัวพ่นหมอก โดยปกติแล้วปั๊ม แรงดันสูง ขนาด 3.5 บาร์ 0.5 แรงม้า ตามรูป สามารถต่อหัวพ่นหมอก ได้ เกิน 100 หัว (หัวพ่นหมอก 4 ทิศทาง 1 หัว เท่ากับ 4 หัว) ดังนั้น ปั๊มขนาด 0.5 แรงม้า สามารถติดตั้ง ในฟาร์ม ขนาด 200 ตารางวา ได้ครับ

  

รูปที่ 5 แสดงการต่อปั๊มแรงดันสูงเข้ากับระบบพ่นหมอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *