รูปภาพสินค้าไฮโดรอินโฮม

สินค้าที่จำหน่ายโดยไฮโดรอินโฮม

1. แปลงปลูกผักไร้ดิน (แปลงปลูกไฮโดรอินโฮม)

2. อุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน

3. ระบบพ่นหมอก

4. โรงเรือนปลูกผักไร้ดิน

สามารถคลิกลิงค์ ดูรูปสินค้าได้ ที่เมนูนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *