วัสดุปลูก-เพอร์ไลท์ (perlite)

วัสดุปลูก เพอร์ไลท์ในการปลูกผักไร้ดิน เพอร์ไลท์ (perlite) เป็นวัสดุปลูกที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการเพาะเมล็ดจาก “เพอร์ไลท์”

สาเหตุที่ทำให้ เพอร์ไลท์เป็นวัสดุปลูก ที่เมล็ดงอกค่อนข้างดี เนื่องจาก คุณสมบัติการรักษาความชื้นที่เหมาะสมกับความต้องการของผักที่ต้องการปลูก ถ้าเคยใช้เพอร์ไลท์ เป็นวัสดุปลูก ก็จะทราบเป็นอย่างดีว่า การเพาะด้วยเพอร์ไลท์ไม่จำเป็นต้องเอาผ้าหรือกระดาษ มาคลุมช่วง 2 วันแรกของการเพาะเมล็ด เนื่องจาก เมื่อใดก็ตามที่ มีน้ำหล่อที่ก้นถ้วยเขียว เพอร์ไลท์ ทุกเม็ดในถ้วย ก็จะมีความชื้นอย่างเหมาะสมกับการงอกของเมล็ด

ตัวอย่างการใช้งาน เพอร์ไลท์ร่วมกับ ถ้วยปลูกเขียว ดังรูป เมื่อเราใส่เพอร์ไลท์ ลงไปในถ้วยปลูกเขียว หลังจากกดเมล็ดให้อยู่ใต้เพอร์ไลท์ 2 ก้อน แล้ว หล่อน้ำ ที่ก้นถ้วยปลูก ประมาณ 1 ซ.ม. เก็บถาดเพาะไว้ในที่ร่ม 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ต้นกล้าผัก ก็จะเริ่มงอก

โดย ศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
email: spuengsungwan@hotmail.com
website: www.hydroinhome.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *