วาล์วไฟฟ้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ติดตั้งชุดพ่นหมอกให้กับแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ขณะนี้ทางไฮโดรอินโฮม มีวาล์วไฟฟ้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ นะครับ สำหรับ ตั้งเวลาเปิดปิด หัวพ่นหมอก โดยไม่ต้องติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูงเพิ่มนะครับ

evalve_hydroinhome

เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่มีแปลงปลูกจำนวนไม่มาก แรงดันน้ำประปาภายในบ้าน มีแรงดันเพียงพอสำหรับ จ่ายหัวพ่นหมอก ที่ต้องการนะครับ

ตัวตั้งเวลา ที่มากับชุดวาล์วไฟฟ้า สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ วันละ 8 ครั้งนะครับ โดยปกติ แนะนำ ให้ตั้งเวลาเปิด-ปิด หัวพ่นหมอก ช่วงเวลา 10.30 – 14.30 น นะครับ

ราคาชุดวาล์วไฟฟ้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมสายไฟ: 1200 บาท

สนใจติดต่อคุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)

spuengsungwan@hotmail.com

www.hydroinhome.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *