วาล์วไฟฟ้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ติดตั้งชุดพ่นหมอกให้กับแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ขณะนี้ทางไฮโดรอินโฮม มีวาล์วไฟฟ้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ นะครับ สำหรับ ตั้งเวลาเปิดปิด หัวพ่นหมอก โดยไม่ต้องติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูงเพิ่มนะครับ evalve_hydroinhome เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่มีแปลงปลูกจำนวนไม่มาก แรงดันน้ำประปาภายในบ้าน มีแรงดันเพียงพอสำหรับ จ่ายหัวพ่นหมอก ที่ต้องการนะครับ ตัวตั้งเวลา ที่มากับชุดวาล์วไฟฟ้า สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ วันละ 8 ครั้งนะครับ โดยปกติ แนะนำ ให้ตั้งเวลาเปิด-ปิด หัวพ่นหมอก ช่วงเวลา 10.30 - 14.30 น นะครับ ราคาชุดวาล์วไฟฟ้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมสายไฟ: 1200 บาท สนใจติดต่อคุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113) spuengsungwan@hotmail.com www.hydroinhome.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *