สมาร์ทฟาร์ม

ในปัจจุบัน ประเทศไทย กำลังเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ ในการทำการเกษตร

เกษตรกร ไม่สามารถที่จะดำเนินอาชีพแบบดั้งเดิม ให้ยั่งยืนได้ ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจ

ระบบสมาร์ทฟาร์ม จะมีบทบทอย่างมาก ในการช่วยเหลือธุรกิจการเกษตร ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ งานด้านการเกษตรยุคใหม่เกษตรกรจะต้องเพิ่มความละเอียดมากขึ้น

บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด เล็งเห็น ความสำคัญของระบบสมาร์ทฟาร์ม เป็นอย่างมาก ช่วงปี 2559 บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด ได้เริ่ม ออกแบบ และผลิตสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทฟาร์ม ได้รับการตอบรับดีมากๆ

คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ 083-6081113
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
Line: hydroinhome
www.hydroinhome.com

 

 

Comments are closed.