สแลนเทา

แม้ว่า การปลูกผักสลัดไร้ดิน จะต้องการแสงแดด ในปริมาณที่มากพอสมควร แต่ในบางช่วงเวลาของวัน เช่น 11.00 น. - 15.00 น. แสงแดด ค่อนข้างจัด ผู้ปลูกสามารถใช้สแลน 50% พรางแสงแดดบ่าย ให้กับผักสลัดได้ จะทำให้ผักสลัด มีความสมบูรณ์มากขึ้น สังเคราะห์แสงได้อย่างสมบูรณ์ สแลนสีเทา ที่ไฮโดรอินโฮม แนะนำ มีความสามารถพรางแสง ที่ 50% และสีเทายังช่วยสะท้อนแสงให้ผักได้ส่วนนึง ซึ่งจะทำให้ ผักได้รับปริมาณแสงที่เพิ่มขึ้น สแลนเทา 2.0 เมตร x 100 เมตร (50%) ราคาม้วนละ 2200 บาท (ขายยกม้วน ไม่แบ่งขายครับ) สนใจติดต่อ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด Line: hydroinhome, www.hydroinhome.com มือถือ: 083-6081113 สแลนเทา1                   สแลนเทา2                   hydroinhome-system1-2

Comments are closed.