หัวพ่นหมอก 4 ทาง ราคาประหยัด

ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับ หัวพ่นหมอกกลายเป็น สิ่งสำคัญ สำหรับผักไฮโดร ซึ่งประโยชน์ของหัวพ่นหมอก มีหลายประการ ครับ

ประโยชน์ของการพ่นหมอก 1. ช่วยลดอุณหภูมิของสารละลาย ในขณะที่มีแดดจัด 2. ช่วยไล่แมลง เช่นเพลี้ย ชนิดต่างๆ 3. ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และขนาดผักไฮโดร โดยเฉพาะผักสลัด ลักษณะของหัวพ่นหมอก 4 ทาง แบบประหยัด - สามารถต่อได้โดยตรงกับ ท่อพีวีซี 4 หุน - สามารถถอดล้าง ทำความสะอาด หัวพ่นหมอกได้ - ง่ายต่อการติดตั้ง - ใช้น้ำน้อย อัตราการไหลของน้ำ 36 ลิตร ต่อชั่วโมง   foggy_4g_2 สนใจติดต่อที่คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113) spuengsungwan@hotmail.com www.hydroinhome.com ราคาหัวพ่นหมอก  60 บาท/ชุด (ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *