หัวเชื้อจุลินทรีย์ กำจัดเพลี้ย

ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แม้ว่าจะควบคุมสภาพแวดล้อมของผักได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องแมลงตัวเล็ก หรือเพลี้ย ยังเป็นอุปสรรค์ ต่อผู้ปลูก อยู่ค่อนข้างมาก แต่การใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งมีสารพิษต่อคนและพืช ไม่แนะนำนะครับ

ทางไฮโดรอินโฮม มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ มาแนะนำครับ ชื่อ ทริปโตฝาจ หัวเชื้อตัวนี้ ประกอบไปด้วย เชื้อราบูวาเรีย บาสเซียน่า และเมธาไรเซี่ยม แอนิโซเฟีย เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ที่สามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ

หัวเชื้อจุลินทรีย์ จะแทรกเข้าไปตามเนื้อเยื่ออ่อนๆ หรือตามของเหลวในตัวเพลี้ย เมื่อแมลงสัมผัสกับเชื้อ 3 วัน จะเริ่มป่วย และตายในที่สุด ภายใน 5-14 วัน

สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
ราคาซองละ 0.5 กิโลกรัม ซองละ 250 บาท

 

วิธีใช้
1. ผสมม้อยเจอร์แพล้นท์ (น้ำยาจับใบ) 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากัน
2. ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทริปโตฝาจ 60 กรัม (3 ช้อนแกง) ลงในน้ำ ข้อ 1
3. นำไปฉีดพ่นในช่วงเย็น ให้เปียกชุ่มโชกทั้งบนใบ ใต้ใบ ลำต้น โคนต้น
4. ระยะเวลาการฉีด หากพบระบาดรุนแรก 3 วัน/ครั้ง หากระบาดไม่มาก สัปดาห์ละครั้ง

หมายเหตุ โดยปกติ ถ้าทำฟาร์ม คุณศุภชัย จะแนะนำให้ ป้องกันเพลี้ย และแมลงด้วย การพ่นหมอกนะครับ ช่วยได้ค่อนข้างมาก แต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ค่อยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *