อบรมการปลูกผักไร้ดิน(บุคคล)

อบรมปลูกผักไร้ดินโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คุณศุภชัย จะกลับมารับอบรมปลูกผักไฮโดรอีกครั้ง สอนกันที่แปลงผัก (ไฮโดรอินโฮมฟาร์ม-แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม) เนี่ยแหละครับ สอนแบบทำที่ฟาร์มจริงๆ เลยครับ สนุกดี ^_____^ มี 2 หลักสูตร  1. หลักสูตรพื้นฐาน (วันเดียวจบ ทุกวันอาทิตย์) 2. หลักสูตรเจ้าของฟาร์ม 1-3 ท่าน (มีโรงเรือนส่วนตัว สำหรับเรียนรู้ เรียนวันธรรมดา และฝึกงานจริง)
ถ้าเรียนรู้ตามหลักสูตรสามารถประกอบธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรได้จริง !!! สถานที่เรียนไฮโดรอินโฮมฟาร์ม-แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดและค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้ครับ ไฮโดรอินโฮม 083-6081113 Line: hydroinhome www.hydroinhome.com อบรมปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮม
เริ่มเปิดอบรม วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ระยะเวลาการอบรม 1. หลักสูตรพื้นฐาน วันอาทิตย์ 13.00 - 16.00 น. 2. หลักสูตรเจ้าของฟาร์ม กลุ่มละ 1-3 ท่าน (ฝึกในโรงเรือนส่วนตัว) 2.1 สอนพื้นฐาน 1 วัน (นัดล่วงหน้า) 2.2 ปฏิบัติงานจริงในโรงเรือนส่วนตัว 3 วัน (แล้วแต่ผู้เรียนสะดวก) ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1. หลักสูตรพื้นฐาน (วันเดียวจบ ทุกวันอาทิตย์) ค่าอบรมท่านละ 450 บาท 2. หลักสูตรเจ้าของฟาร์ม 1-3 ท่าน ค่าอบรมท่านละ 6900 บาท     สำรองที่นั่งติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-608-1113) Line: hydroinhome www.hydroinhome.com หมายเหตุ พร้อมระบุ หลักสูตรที่ต้องการอบรม และวันเวลาที่ต้องการอบรม   สถานที่อบรมปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมฟาร์ม-แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม Screen Shot 2558-07-29 at 11.46.35 AM  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *