อาการต้นกล้ายืด

โดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์
ไฮโดรอินโฮม
083-6081113
www.hydroinhome.com

โดยปกติ ทางไฮโดรอินโฮม จะแนะนำให้ ต้นกล้าอยู่ในถาดเพาะ 11 วัน โดยที่ ช่วง 11 วันนี้ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วง 2 วันแรก หลังจาก ใส่เมล็ดลงในวัสดุปลูก (ฟองน้ำหรือเพอร์ไลท์) เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ เก็บถาดเพาะไว้ในที่ร่ม

โดยทั่วไป พอเข้าวันที่ 3 ของการเพาะ ต้นกล้าจะงอกออกมาให้เห็น เป็นใบเล็กๆ หน้าที่ของผู้ปลูก จะต้องนำ ถาดเพาะ นำไปออกแดดตรงๆ ประมาณ ครึ่งวันเช้า

บ่อยครั้งที่ พบว่า ผู้ปลูก ไม่ยอมให้ต้นกล้าที่เริ่มงอก ออกแดด อาจจะด้วยความเข้าใจผิด คิดว่า ต้องรอให้ต้นกล้า มีใบออกมาก่อน 2 ใบค่อยออกแดด ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะถ้ารอให้เห็นใบต้นกล้า 2 ใบแล้วค่อยออกแดด

ต้นกล้าจะมีอาการยืด (แสดงในรูปด้านบน) มีลักษณะก้านยาวๆ ซึ่งเป็นลักษณะของต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ เวลานำไปออกแดด ก็ไม่แข็งแรง ไม่สู้แดด

รูปด้านล่าง ก็เป็นอีกตัวอย่างของต้นกล้าที่ ได้รับแดดช้า จะสังเกตุได้อย่างชัดเจนว่า ก้านของต้นกล้า ค่อนข้างยาว ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของต้นผัก เวลาลงแปลง การเจริญเติบโต จะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ

 จากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า เมื่อนำต้นกล้ายืดๆ ไปลงแปลงแล้ว ต้นกล้าจะไม่ค่อยสู้กับแสงแดด แม้ว่าจะแดดไม่จัดมากก็ตาม

พอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ผู้ปลูกก็เข้าใจว่า แดดจัดเกินไป และตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการ หาสแลน มาพรางแสงให้กับ ต้นกล้าที่เพิ่งลงแปลง ปรากฎว่า ทำให้แสงไม่เพียงพอเข้าไปใหญ่ แล้วผักก็จะเริ่มเลื้อย

วิธีที่ดีที่สุด คือ ดูแลต้นกล้าในช่วง 11 วันแรก ให้มีทรงสวย ออกแดดให้ถูกเวลา จะทำให้ทรงและสีของต้นกล้าผักสลัด เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็น

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *