อาการรากเน่า

โดยคุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์
ไฮโดรอินโฮม
083-6081113
www.hydroinhome.com

อาการรากเน่าของผักสลัด มีสาเหตุหลักอยู่ด้วยกัน 2 สาเหตุ

1. รากเน่าจากปัญหาอุณหภูมิของสารละลาย สูงเกินไป (เกิน 35 องศา)

2. รากเน่าเกิดจากปัญหาเชื้อราสะสมในระบบ

 

ขอพูดเรื่อง สาเหตุแรกก่อนนะครับ โดยปกติแล้ว ผมจะค่อนข้างเน้นอยู่เสมอว่า ธรรมชาติของผักสลัดนั้น “ชอบแดด แต่ไม่ชอบร้อน” หลายคนฟังแล้ว งง ว่า อะไรกัน มีที่ไหน มีแดดแต่ไม่ร้อน

 

ถ้านึกภาพไม่ออกถึงสภาพอากาศลักษณะนั้น ให้คุณนึกถึง เขาค้อ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ มวกเหล็ก ปากช่อง อะไรประมาณนี้นะครับ

สภาพอากาศ ในพื้นที่เหล่านี้ ต่อให้แดดลง มาก แต่อุณหภูมิ โดยทั่วไปก็จะไม่ร้อนจนอบอ้าวนะครับ

จากประสบการณ์แล้ว อาการ รากเน่า จากความร้อน จะพบบ่อย เมื่อติดตั้งแปลงปลูกผัก บริเวณดาดฟ้าตึกแถว ระเบียงบ้านที่มีพื้นกระเบื้อง

บริเวณพื้นปูนที่ไม่มีอากาศถ่ายเท เป็นต้น

วิธีการแก้ปัญหา สามารถทำได้โดย พ่นหมอก หรือจัดการอย่าให้ถังปุ๋ยโดย แดดเผาถังในช่วงกลางวัน อาจจะหาแผ่นโฟมวาดเขียนมากั้นแสงแดด

 

ส่วนกรณีของรากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่นะครับ นอกเหนือจากการทำความสะอาดระบบเป็นประจำแล้ว เราจะใช้ “ไตรโคเดอร์ม่า” กันครับ มี 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่เพาะเชื้อในข้าวสุก หรือแบบแห้งที่เป็นผงเขียวๆ ในเว็บไฮโดรอินโฮม มีตัวอย่าง ไตรโคเดอร์ม่า และวิธีใช้นะครับ สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ครับ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *