แปลงปลูกผักไฮโดรอินโฮม 90 ช่อง

แปลงปลูกขนาด 90 ช่อง

แปลงปลูกผักไร้ดิน ขนาด 90 ช่องปลูก

 

 

รายการอุปกรณ์พร้อมชุดปลูก (ราคาชุดละ 6500 บาท)

 

 1. รางปลูกแบบเปิดฝาได้ สีขาว ความยาว 3.6 เมตร จำนวน 5 ราง (18 ช่องปลูกต่อราง)

 2. โครงโต๊ะอลูมิเนียม (กxยxส: 0.8 เมตร x 4 เมตรx0.8 เมตร)

 3. โครงหลังคาพีวีซีสีเหลือง พร้อมมุ้งกันแมลง พลาสติกกันฝน และตัวล็อคมุ้งแบบมีลวด (สูงจากพื้นโต๊ะประมาณ 80 ซ.ม.)

 4. ชุดระบบน้ำ (ชุดน้ำเข้าราง และท่อรวมน้ำ แหวนยกระดับน้ำในราง เข็มขัดรัดสายยาง สายยาง)

 5. ปั๊มน้ำขนาด 900 ลิตรต่อชั่วโมง

 6. ถังปุ๋ยพลาสติกทึบ ความจุ 80 ลิตร

 7. เมล็ดพันธุ์สลัดนอก 4 ชนิด ๆ ละ 50 เมล็ด (รวม 200 เมล็ด 2 รอบปลูก)

 8. เมล็ดพันธุ์ผักไทย 2 ชนิด ๆ ละ 100 เมล็ด (รวม 200 เมล็ด)

 9. สารละลาย AB (ปุ๋ยน้ำ) อย่างละ 1.0 ลิตร (2 รอบปลูก)

 10. ฟองน้ำเพาะเมล็ด แผ่นละ 96 ก้อน จำนวน 2 แผ่น (2 รอบปลูก)

 11. ถาดเพาะ 1 ใบ

 12. ถ้วยตวงปุ๋ย

 13. คู่มือการเพาะเมล็ด การลงแปลงปลูก การชดเชยปุ๋ย

 

รายการอุปกรณ์เสริม (สั่งเพิ่มเติมได้)

 

 1. มิเตอร์วัดปุ๋ย (EC Meter) หน่วยเป็น ms/cm ราคาเครื่องละ 1750 บาท

 2. มิเตอร์วัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (pH Meter) ราคาเครื่องละ 1550 บาท

 3. น้ำยาปรับลด pH (pH down) แกลอนละ 5 ลิตร ราคาแกลอนละ 150 บาท

 

หมายเหตุ ราคาสินค้าข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง ทางบริษัท มีบริการติดตั้งพร้อมสอนปลูก ให้ แต่รบกวนค่าเดินทาง ตามระยะทาง (กิโลเมตรละ 3 บาท)

 

รายละเอียดสินค้าต่างๆ ดูได้ใน www.hydroinhome.com

 

 

สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)

 

ไฮโดรอินโฮม (hydroinhome)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *