แปลงปลูกไฮโดรอินโฮม 288 ช่อง

แปลง288ช่อง_เอเต้1

 แปลงปลูก288ช่อง_เอเต้2

 

รายการอุปกรณ์พร้อมชุดปลูก (ราคาชุดละ 17000 บาท)

 1. รางปลูกแบบเปิดฝาได้ สีขาว ความยาว 7.2 เมตร จำนวน 8 ราง (36 ช่องปลูกต่อราง)

 2. โครงโต๊ะอลูมิเนียม (xx: 1.3 เมตร x 8 เมตรx0.8 เมตร)

 3. โครงหลังคาพีวีซีสีเหลือง พร้อมมุ้งกันแมลง พลาสติกกันฝน และตัวล็อคมุ้งแบบมีลวด (สูงจากพื้นโต๊ะประมาณ 80 ..)

 4. ชุดระบบน้ำ (ชุดน้ำเข้าราง และท่อรวมน้ำ แหวนยกระดับน้ำในราง เข็มขัดรัดสายยาง สายยาง)

 5. ปั๊มน้ำขนาด 2000 ลิตรต่อชั่วโมง

 6. ถังปุ๋ยพลาสติกทึบ ความจุ 100 ลิตร

 7. เมล็ดพันธุ์สลัดนอก 6 ชนิด ๆ ละ 100 เมล็ด (รวม 600 เมล็ด 2 รอบปลูก)

 8. เมล็ดพันธุ์ผักไทย 2 ชนิดๆ ละ 200 เมล็ด

 9. ปุ๋ยน้ำ AB จำนวน 6ชุด (อย่างละ 3 ลิตร (2 รอบปลูก)

 10. ฟองน้ำเพาะเมล็ด แผ่นละ 96 ก้อน จำนวน 8 แผ่น (2 รอบปลูก)

 11. ถาดเพาะ 2 ใบ

 12. ถ้วยตวงปุ๋ย

 13. คู่มือการเพาะเมล็ด การลงแปลงปลูก การชดเชยปุ๋ย

รายการอุปกรณ์เสริม (สั่งเพิ่มเติมได้)

 1. มิเตอร์วัดปุ๋ย (EC Meter) หน่วยเป็น ms/cm ราคาเครื่องละ 1750 บาท

 2. มิเตอร์วัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (pH Meter) ราคาเครื่องละ 1550 บาท

 3. น้ำยาปรับลด pH (pH down) แกลอนละ 5 ลิตร ราคาแกลอนละ 150 บาท

 4. ระบบพ่นหมอก ตามขนาดฟาร์ม

หมายเหตุ ราคาสินค้าข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง กรณีแปลงปลูก ถ้าจำนวน 5 แปลง ขึ้นไป ทางร้านมีบริการติดตั้งพร้อมสอนปลูก ให้ แต่รบกวนค่าเดินทาง ตามระยะทาง (กิโลเมตรละ 3 บาท)

รายละเอียดสินค้าต่างๆ ดูได้ใน www.hydroinhome.com

สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)

ไฮโดรอินโฮม (hydroinhome)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *