แปลงไฮโดรอินโฮม 45 ช่อง

แปลงปลูกผักไร้ดิน ขนาด 45 ช่อง ของไฮโดรอินโฮม เป็นอีกขนาดนึงครับ ที่ได้รับความนิยมเสมอมา เนื่องจาก จำนวนช่อง ที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เหมาะสำหรับ ปลูกผักเพื่อบริโภคภายในครอบครัว ถ้ามีเหลือ ก็อาจจะพอแจกหรือจำหน่ายในหมู่บ้านได้บ้าง

รายละเอียดของแปลงปลูก
1. รางปลูกยาว 1.8 เมตร จำนวน 5 ราง (เปิดฝาทำความสะอาดได้)
2. ชุดแปลงปลูก มาพร้อมกับโครงหลังคา มุ้งกันแมลง และพลาสติกกันฝน
3. ถังปุ๋ยขนาด 40 ลิตร และปั๊มน้ำขนาด 20 วัตต์
4. พื้นที่ติดตั้งต้องการแสงแดด ตรงๆ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงขึ้นไป

อุปกรณ์ที่แถมพร้อมชุด
(1) โครงโต๊ะแบบแนวราบ  (2) รางปลูก 180 ซ.ม. จำนวน 5 ราง (3)  ถังปุ๋ยขนาด 40 ลิตร (4) ปั๊มน้ำขนาด 20 วัตต์ (5) เมล็ดผักสลัด 48 เมล็ด (6) เมล็ดผักไทย 200 เมล็ด (7) ปุ๋ยน้ำ 2 ชุด (8) ถ้วยตวงปุ๋ย (9) เพอร์ไลท์ (10) ถ้วยปลูก (11) ถาดเพาะ (12) คู่มือการปลูก

ราคาแปลงไฮโดรอินโฮม 45 ช่องปลูก: 4450 บาท ค่าส่งรบกวนติดต่อคุณศุภชัย (083-6081113)

สนใจติดต่อ: คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ / มือถือ 083-6081113 / อีเมล์: spuengsungwan@hotmail.com

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. มิเตอร์วัดปุ๋ย (EC Meter)

2. มิเตอร์วัดกรด-ด่างของน้ำ (pH Meter)

3. การเพาะเมล็ดด้วยฟองน้ำ

4. การสั่งซื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *