โรงปลูกผักไร้ดิน 180 ช่อง


ชื่อสินค้า
โรงปลูกผักไร้ดิน
180 ช่องปลูก

น้ำหนัก

ราคา 30,000 บาท
รายละเอียด บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด โทร.(มือถือ) 083-6081113
ไลน์: hydroinhome เว็บไซด์: www.hydroinhome.com

 

ลำดับ

Item

รายการสินค้า
Description

จำนวน

Quantity

หน่วยละ

Unit Price

จำนวนเงิน
Amount

1

รางปลูกไฮโดรอินโฮม แบบเปิดฝาได้ ยาว 3.6 เมตร x 5 ราง

2 ชุด

1,800

3,600

2

โครงโต๊ะปลูกอลูมิเนียม (0.85 เมตร x 4.0 เมตร x 0.8 เมตร)

2 ชุด

1,800

3,600

3

ชุดน้ำเข้าราง แบบ 5 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

2 ชุด

140

280

4

ท่อรวมน้ำ แบบ 5 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

2 ชุด

140

280

5

ปั๊มน้ำ Yamano  รุ่น 1600

2 ตัว

180

360

6

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดนอก 4 ชนิด ละ 50 เมล็ด รวม 200 เมล็ด

2 ชุด

160

320

7

เมล็ดพันธุ์ผักไทย 2 ชนิด ละ 100 เมล็ด รวม 200 เมล็ด

2 ชุด

30

60

8

ปุ๋ย AB ชนิดน้ำ @1.0 ลิตร (2 รอบปลูก)

2 ชุด

140

280

9

ถังปุ๋ญพลาสติกทึบ ความจุ 100 ลิตร

2 ชุด

280

560

10

ฟองน้ำเพาะเมล็ด แผ่นละ 96 ก้อน (ก้อนละ 1 นิ้ว) จำนวน 2 แผ่น

2 ชุด

30

60

11

ถ้วยปลูกดำ 100 ใบ (สำหรับฟองน้ำ)

2 ชุด

80

160

12

ถาดเพาะใหญ่ (วางฟองน้ำได้ 2 แผ่น)

2 ชุด

60

120

13

ถ้วยตวงปุ๋ย ขนาด 30 ซีซี

2 ใบ

2

4

14

โครงโรงเรือน(เหล็กชุบกัลวาไนซ์) 2.5 เมตร x 5.0 เมตร พร้อม มุ้งกันแมลง พลาสติกกันฝน พลาสติกคลุมดิน สแลน 50%

1 โรงเรือน

20,000

20,000

15

ชุดพ่นหมอก 4 หัว (4 ทิศทาง) พร้อมชุดควบคุมวาล์วไฟฟ้าอัตโนมัติ (ระบบไม่มีปั๊มน้ำในตัว ใช้แรงดันน้ำในท่อประปา)

1 ชุด

2,000

2,000

ราคารวม

31,684

หมายเหตุ ราคาโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ 15 รายการ มีส่วนลด 1,684 บาท เหลือ 30,000 บาท (สำหรับลูกค้ากรุงเทพ จัดส่ง ติดตั้ง และสอนฟรี) ลูกค้าต่างจังหวัด มีบริการติดตั้ง ติดต่อขอรายละเอียดค่าส่งได้ที่ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *