โรงปลูกผัก 576 ช่องปลูก

โรงปลูกผักไร้ดิน 576 ช่องปลูกขณะนี้ นอกจาก บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด จะจำหน่ายแปลงปลูกผักไร้ดิน (เป็นโต๊ะๆ ) และอุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน รวมไปถึงผักสลัดสด สำหรับจำหน่ายลูกค้าแล้ว ไฮโดรอินโฮม ยังมีสินค้าใหม่ เป็นโรงปลูกผักไร้ดิน ขนาด 5 เมตร x 10 เมตร (576 ช่องปลูก)

ภายในโรงปลูกผักขนาดนี้ มีแปลงปลูกผัก 144 ช่องปลูก จำนวน 4 แปลง และอุปกรณ์พ่นหมอก พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ รายละเอียดสามารถดูได้จากรายการด้านล่างครับ

 

ลำดับ

Item

รายการสินค้า
Description

จำนวน

Quantity

หน่วยละ

Unit Price

จำนวนเงิน
Amount

1

รางปลูกไฮโดรอินโฮม แบบเปิดฝาได้ ยาว 3.6 เมตร x 8 ราง

4 ชุด

2,880

11,520

2

โครงโต๊ะปลูกอลูมิเนียม (1.3 เมตร x 4.0 เมตร x 0.8 เมตร)

4 ชุด

3,000

12,000

3

ชุดน้ำเข้าราง แบบ 8 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

4 ชุด

200

800

4

ท่อรวมน้ำ แบบ 8 ราง สำหรับรางไฮโดรอินโฮม 3.6 เมตร

4 ชุด

200

800

5

ปั๊มน้ำ Yamano  รุ่น 2600

1 ตัว

260

260

6

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดนอก 6 ชนิด ละ 50 เมล็ด รวม 300 เมล็ด

4 ชุด

240

960

7

เมล็ดพันธุ์ผักไทย 2 ชนิด ละ 200 เมล็ด รวม 400 เมล็ด

4 ชุด

60

240

8

ปุ๋ย AB ชนิดน้ำ @1.5 ลิตร (2 รอบปลูก)

4 ชุด

210

840

9

ถังปุ๋ญพลาสติกทึบ ความจุ 100 ลิตร

4 ชุด

280

1,120

10

ฟองน้ำเพาะเมล็ด แผ่นละ 96 ก้อน (ก้อนละ 1 นิ้ว) จำนวน 4 แผ่น

4 ชุด

60

240

11

ถ้วยปลูกดำ 150 ใบ (สำหรับฟองน้ำ)

4 ชุด

120

480

12

ถาดเพาะใหญ่ (วางฟองน้ำได้ 2 แผ่น)

4 ชุด

60

240

13

ถ้วยตวงปุ๋ย ขนาด 30 ซีซี

4 ใบ

2

8

14

โครงโรงเรือน(เหล็กชุบกัลวาไนซ์) 5 เมตร x 10 เมตร พร้อม มุ้งกันแมลง พลาสติกกันฝน พลาสติกคลุมดิน สแลน 50%

1 โรงเรือน

37,000

37,000

15

ชุดพ่นหมอก 8 หัว (4 ทิศทาง) พร้อมสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับควบคุมการทำงานของชุดพ่นหมอก)

1 ชุด

15,000

15,000

ราคารวม

81,508

หมายเหตุ ราคาโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ 15 รายการ มีส่วนลด 1,508 บาท เหลือ 80,000 บาท (สำหรับลูกค้ากรุงเทพ จัดส่ง ติดตั้ง และสอนฟรี) ลูกค้าต่างจังหวัด มีบริการติดตั้ง ติดต่อขอรายละเอียดค่าส่งได้ที่ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
November 5, 2015Permalink Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *