โรงผักไร้ดิน 5ม x 10ม (576 ช่อง)

โรงปลูกผักไร้ดิน 576 ช่องปลูกขณะนี้ นอกจาก บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด จะจำหน่ายแปลงปลูกผักไร้ดิน (เป็นโต๊ะๆ ) และอุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน รวมไปถึงผักสลัดสด สำหรับจำหน่ายลูกค้าแล้ว ไฮโดรอินโฮม ยังมีสินค้าใหม่ เป็นโรงปลูกผักไร้ดิน ขนาด 5 เมตร x 10 เมตร (576 ช่องปลูก) ภายในโรงปลูกผักขนาดนี้ มีแปลงปลูกผัก 144 ช่องปลูก จำนวน 4 แปลง และอุปกรณ์พ่นหมอก พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ รายละเอียดสามารถดูได้จากรายการด้านล่างครับ    

ลำดับ Item

รายการสินค้า Description

จำนวน Quantity

หน่วยละ Unit/Price

จำนวนเงิน Amount

1

โรงปลูกผักไร้ดิน ขนาด 5 เมตร x 10 เมตร (จำนวนช่องปลูก 576 ช่อง)1.1 โครงโรงเรือนเหล็ก 5 เมตร x 10 เมตร (รวมมุ้งกันแมลง และพลาสติกกันฝนคลุมเหนือแปลงปลูก)1.2 แปลงปลูก 144 ช่อง จำนวน 4 แปลง 1.3 ชุดพ่นหมอก พร้อมระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ ปั๊มแรงดัน 3.5 บาร์ หัวพ่นหมอก 4 ทาง 8 หัว 1.4 ถังปุ๋ยขนาด 80 ลิตร 4 ใบ 1.5 ปั๊มน้ำ 2000 ลิตร/ชั่วโมง 4 เครื่อง 1.6 อุปกรณ์ปลูก 2 รอบปลูก (ปุ๋ยน้ำ เมล็ดพันธุ์ผักสลัดนอก เมล็ดพันธุ์ผักไทย ฟองน้ำ ถ้วยปลูก ถาดเพาะ ถ้วยตวงปุ๋ย) 1.7 คู่มือปลูก

1 ชุด

80,000.0

80,000.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *