โรงเรียนบ้านมรสวบ-บางสะพาน

ไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านมรสวบ บางสะพานครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 2 ที่ทางบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด ได้ร่วมงานกับ บริษัท สหะวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด ในการสร้างฟาร์มปลูกผักไร้ดิน หรือผักไฮโดรโปนิกส์ ให้กับโรงเรียน ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครั้งแรก ที่ทางบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด ได้ร่่วมงานกับ บริษัท สหะวิริยาฯ คือ ที่โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอบางสะพานครับ ขณะนี้ ก็ปลูกผักอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีจำนวน ไม่มากนัก ดังนั้น จึงสามารถจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นรายได้ของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

หลังจากทาง บริษัทสหะวิริยาฯ ได้ทำการสร้างโรงเรือนขนาด 5 เมตร x 18 เมตร เรียบร้อย ได้ติดต่อให้ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด เข้าไปวางระบบแปลงปลูก และอบรมวิธีการปลูกผักให้กับน้องๆ เรียนบ้านมรสวบ

นอกจาก น้องๆ โรงเรียนบ้านมรสวบ มาอบรมเรื่องการปลูกผักไร้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์กันแล้ว ยังมีโรงเรียนในอำเภอบางสะพาน ได้เข้ามาร่วมอบรมด้วย เนื่องจาก ทางโรงเรียนมีโครงการที่จะทำฟาร์มปลูกผักไร้ดิน เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านท่าขาม และโรงเรียนบ้านมรสวบ เช่นกัน

แปลงปลูกที่ติดตั้งในโรงเรือน เป็นแปลงปลูกไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 144 ช่อง ปลูก จำนวน 6 แปลง สำหรับโรงเรียนบ้านมรสวบ ทางโรงเรียนตั้งใจว่าจะ ปลูกผักไทยเป็นหลัก เช่น ผักกาดขาวไดโตเกียว กวางตุ้งฮ่องเต้ ผักกาดญี่ปุ่น คะน้าฮ่องกง โขมเขียว ปวยเล้ง ฯลฯ

ไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านมรสวบ บางสะพานดังนั้นรอบการปลูกของฟาร์มผัก ของโรงเรียนบ้านมรสวบ จะเป็น เพาะในถาดเพาะ 11 วัน และลงแปลงปลูก 21 วัน รวมอายุของผักประมาณ 32-35 วัน ซึ่งก็จะได้ ผักไทยไร้ดิน ที่กรอบอร่อย น่าทาน ไม่มีเส้นใยแข็งๆ เหนียวๆ

ผลผลิตผักไทย ต่อสัปดาห์ของ ฟาร์มผักบ้านมรสวบ จะมีผลผลิต สัปดาห์ละ 2 แปลง หรือ 288 ช่องปลูก โดยปกติ ถ้าแดดดีๆ จะได้น้ำหนัก ประมาณ 35-50 กิโลกรัม

จากรูปจะเห็นว่า ทางผู้ออกแบบโรงเรือนต้องการให้ โรงเรือนปลูกผักไร้ดิน สามารถรองรับ น้องๆ นักเรียน ให้เข้ามาเรียนรู้การปลูกผักไร้ดิน จึงออกแบบให้มีความโล่ง ระหว่างโต๊ะปลูกอยู่พอสมควร

เนื่องจากโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนที่ค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นหลังคาของโรงเรือนจึงออกแบบให้เป็นแบบมุ้ง เพื่อลดแรงกระแทกของฝน ส่วนพลาสติก ไม่ถูกนำมาใช้ เนื่องจาก จะทำให้ สภาพอากาศภายในโรงเรือน มีความอบ และร้อน ได้ กรณี ที่ฝนลงต่อเนื่องอาจจะมีน้ำฝน เข้ามาเจือจางในสารละลายได้ แนะนำให้ วัดสารละลาย และชดเชย ทุกวันของการปลูก

 รูปด้านล่าง เป็น หน้าตามแปลงปลูกขนาด 144 ช่องปลูก ในชุดนี้ แปลงปลูกของทางไฮโดรอินโฮม จะไม่ติดตั้งชุดหลังคาและมุ้งในแต่ละแปลงนะครับ หลังจากติดตั้งแล้ว ภายในโรงเรือนจะดูโล่ง และเหมาะกับการเรียนรู้อย่างแท้จริง การทำเกษตรแนวใหม่ลักษณะนี้ ต้นทุน ไม่แพงครับ ไม่เกิน แสนบาท แต่ทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม ทุกขั้นตอนการผลิต เด็กๆ ได้เรียนรู้ ผมว่า นโยบายด้านการศึกษา ควรนำงบ มาลง กิจกรรมลักษณะนี้ เยอะหน่อยครับไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านมรสวบ บางสะพาน

 

เรื่องโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
083-6081113
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

ผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดครอรัล บัตเตอร์เฮด ไฮโดรโปนิกส์ ไฮโดรโปรนิกส์ พระราม 2 ไฮโดรอินโฮม EC Meter pH Meter ฟาร์มผัก อบรมปลูกผักไร้ดิน สอนปลูกผักไร้ดิน รางปลูกผักไร้ดิน NFT DRFT  เพาะต้นกล้า ปุ๋ย AB ฟาร์มผักไร้ดิน เมล็ดพันธุ์ผักสลัด สารละลาย AB ราคาประหยัด ราคาถูก มิซูน่า ร็อกเก็ต น้ำสลัด เพอร์ไลท์ ฟองน้ำ รางปลูก ผักปลอดสารพิษ ฝั่งธน ถนนเอกชัย เซ็นทรัลพระราม 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *