โรงเรียนสันติดรุณ

วันนี้ไฮโดรอินโฮม มีงานติดตั้งแปลง 144x4 ชุดพร้อมระบบพ่นหมอกอัตโนมัติรุ่นสมาร์ทเซ็นเซอร์. ครับ

แปลง 144 ช่องราคาแปลงละ 8500 บาท

ก่อนหน้านี้ โรงเรียนสันติดรุณสุขสวัสดิ์70 แยก 21 เริ่มปลูกแปลง 144 ช่อง x4 แปลง แล้วครับ ขายได้ต้นละ 20 บาท บางส่วนแปรรูปทำสลัดม้วน แปลงนึงขายผักได้ ประมาณ. 4000 กว่าบาท ครับ ถือว่า รายได้ดีมากครับ

นอกจากติดตั้งแปลง วันนี้ คุณศุภชัย ไปช่วยดูภาพรวมของธุรกิจ แนะนำการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตมห้ดียิ่งขึ้น

ไฮโดรอินโฮม 083-6081113 Line: hydroinhome www.hydroinhome.com เวลาติดต่อ: 9.00-17.00 น. จ-ส หยุดอาทิตย์ โรงเรียนสันติดรุณ-ไฮโดรอินโฮม %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%932 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%933 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%934 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%935 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%936  

Comments are closed.