การปลูกผักไร้ดิน เบื้องต้น

การปลูกผักไร้ดิน หรือผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) โดยส่วนใหญ่จะปลูกกันในระบบรางปลูก หรือกระบะปลูก ที่มีการไหลเวียนของสารละลาย

เนื่องจาก อายุการเก็บเกี่ยวของผักสลัด หรือผักสวนครัว ทั่วๆ ไป จะอยู่ที่ประมาณ 20-45 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด ดังนั้น ระบบรางปลูก ก็สามารถรองรับรางผักได้ โดยที่ได้ผักที่มีน้ำหนักและคุณภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การปลูกผักไร้ดิน สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1. อุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน 2. ประเภทของผักไฮโดรโปนิกส์ 3. การเพาะเมล็ด 4. แปลงปลูกผักไร้ดิน 5. การลงแปลงปลูก 6. การชดเชยสารละลาย 7. การเก็บเกี่ยวและการจำหน่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *