ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์

การตรวจสอบพัสดุ สำหรับ ส่งแบบ EMS หรือ พัสดุลงทะเบียน (ไม่เกิน 2 กก.)

หลังจากส่งของแล้ว ทางไฮโดรอินโฮม จะแจ้งหมายเลขพัสดุ

ให้ทราบทาง อีเมล์ หรือ sms

ลูกค้าสามารถตรวจสอบ สถานะการจัดส่งได้ทางลิงค์ด้านซ้ายมือ

หมายเหตุ กรณีส่งแบบพัสดุธรรมดา ไม่สามารถตรวจสอบสถานะออนไลน์ ได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>