บทความ ปี2018


รวมบทความปี 2018


Hydroinhome Co., Ltd. supachai hydroinhome (Hydroponic Maker)

Hydroinhome Co., Ltd. supachai hydroinhome (Hydroponic Maker)


ปี 2018 (พ.ศ. 2561) ทางบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด โดยคุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ มีความยินดีที่จะนำประสบการณ์ การทำเกษตรตลอด 9 ปีที่ผ่านมา บันทึกลงใน เว็บไฮโดรอินโฮม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

ตั้งแต่ปี 2017 (พ.ศ. 2560) ทางบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด ได้ริเริ่ม ทำฟาร์มที่อัมพวา โดยปลูกทั้งไฮโดรโปนิกส์ และออแกนิกส์ รวมทั้ง มีฟาร์มสเตย์ให้บริการ ซึ่งกระแสตอบรับค่อนข้างดี

ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่า ความรู้ด้านการเกษตร ทางไฮโดรอินโฮม เรียนรู้ จากการทำเกษตรแบบไร้ดิน (Hydroponics) ลองผิดลองถูก ทดลอง และนำมาถ่ายทอดสู่ สาธารณะ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นวิทยาทาน ให้แก่ผู้ที่สนใจ

วงการเกษตรของประเทศไทย มีปัญหาอย่างหนึ่งที่ ได้ประสบมาคือ ผู้ที่ปฎิบัติ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ค่อนข้างน้อย ข้อมูลส่วนมากจะเป็นข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์เสียมากกว่า ซึ่งทำให้ วงการเกษตรระดับรากหญ้า ไม่ค่อยได้พัฒนาวิธีการปลูกรวมถึง เข้าใจเรื่องการตลาดอย่างลึกซึ้ง

ทางบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไฮโดรอินโอม จะเป็นสื่อกลางอีกมิติหนึ่ง ในการสื่อสารกับเกษตรกรให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น


สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด 083-6081113


 

Comments are closed.