ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ (ผักไร้ดิน)

hydro-4แปลกใจมั้ยครับ ไฮโดรโปนิกส์ ใครๆ ก็ปลูกกันมากมาย ทั้งหมอ วิศว ทนาย ทหาร ครู อาจารย์ เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ หันมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แต่อีกด้านหนึ่ง ก็มีคนต่อต้าน อยู่กลุ่มนึง ที่แทบจะร้องยี้ เมื่อบอกว่า นี่คือผักไฮโดร

ไฮโดรอินโฮม อัมพวา ปลูกทั้ง 2 ระบบครับ ทั้ง ไฮโดรโปนิกส์ และออแกนิกส์ โดยที่ จัดกลุ่มการปลูก ให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริง ไม่มโน ไปตามกระแส

ระบบไฮโดรโปนิกส์ เหมาะกับการปลูกผักสลัด ทานสด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดครอรัล ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก ฯลฯ เนื่องจาก แปลงปลูก อยู่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 80 ซม สิ่งปนเปื้อนจากพื้นดิน หรือเชื้อโรค ที่อยู่บนดิน มีโอกาสน้อย ที่จะมาเกาะที่ใบ ผัก ผักเหล่านี้ ไม่ผ่าน ความร้อน

hydro-1ปุ๋ยตกค้าง ที่อยู่ในผักไฮโดรโปนิกส์ ปกติ ที่ไฮโดรอินโฮม อัมพวา วัดอยู่ จะอยู่ราว 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ผักออแกนิกส์ ประมาณ 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซึ่งหมายความว่า ถ้าบริโภค ผักวันนึง 1 กิโลกรัม จะได้รับปุ๋ยตกค้าง 80 มิลลิกรัม สำหรับผักไฮโดร และ 40 มิลลิกรัม สำหรับผักออแกนิกส์ ซึ่ง มาตรฐาน ยุโรป แนะนำ ให้ปุ๋ยตกค้าง เข้าสู่ร่างกายต่อวัน ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/คน/วัน (สำหรับผู้ใหญ่) ซึ่งไม่มีความน่ากลัวเลย สำหรับปุ๋ยตกค้าง ต่ำมากๆ และการปลูกผักไฮโดร ก็สามารถทำให้ ปุ๋ยตกค้าง ต่ำลงได้อีก แต่ผักจะไม่กรอบอร่อย

hydro-2ส่วนผักออแกนิกส์ ผู้เขียนมองว่า ปุ๋ยตกค้าง ต่ำ ก็จริง แต่ถ้าเป็นผักทานใบสด ไม่ผ่านความร้อน โดยปกติ ใบผัก จะอยู่สูงจากพื้นดิน ไม่เกินคืบ ดังนั้น เสี่ยงมาก ต่อสิ่งปนเปื้อน หรือเชื้อโรค ที่มาจากพื้นดิน หรือมาจากปุ๋ย มีใครการันตี ได้บ้าง ปุ๋ยมูลสัตว์ หรือปุ๋ยหมัก ปลอดจากเชื้อโรค นานาชนิด

ดังนั้น ไฮโดรอินโฮม จึงเลือก ระบบการปลูก ไฮโดรโปนิกส์ หรือผักไร้ดิน มาผลิตผักสลัดและผักสดอื่นๆ จำหน่ายที่ฟาร์ม และพร้อมกันนี้ ก็ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจกับ ผู้ที่สนใจ ในการเข้าถึงข้อมูล การปลูกอันเป็นประโยชน์

ไฮโดรอินโฮม อัมพวา
083-6081113

 

 

 

Comments are closed.